Małgorzata Koter-Mórgowska
przedstawicielka PFON w Zarządzie Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Małgorzata Koter-Mórgowska

Biogram M. Koter-Mórgowskiej

Dr nauk matematycznych, w latach 1977–2010 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (od 1984 na stanowisku adiunkta). W dorobku ma m.in. tłumaczenie z jęz. angielskiego na polski dwóch monografii naukowych. Ma znaczny stopień niepełnosprawności wskutek polio przebytego w 1955 r. Na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami pracuje od początku lat 80. XX wieku. W latach 1980−1990 była członkiem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, od marca 1989 r. jest przewodniczącą Zarządu Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. W latach 1991–2000 członkini Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych (organu wykonawczego Ogólnopolskiego Sejmiku ON), 1995–2000 wiceprezydent KRON. W latach 2004–2008 członek Komisji Rewizyjnej PFON, 2006–2008 jej przewodnicząca. W latach 2009–2013 członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (FIMITIC).

 

Agnieszka Bal
Komisja ds. Młodzieży

Agnieszka Bal

Biogram A. Bal

Urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym, porusza się na wózku elektrycznym. Jest użytkownikiem AAC (Augmentative and Alternative Communication – wspomagająca i alternatywna komunikacja). Komunikuje się wskazując litery na specjalnej planszy alfabetycznej lub w formie pisemnej. Studiuje nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas swojej edukacji zawsze była aktywna na poziomie społecznym i obywatelskim. Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska”. Sytuacja niepełnosprawnej młodzieży jest więc jej dobrze znana, zarówno z osobistego doświadczenia, jak i z obserwacji oraz działalności w rozmaitych grupach osób niepełnosprawnych.

 

Łukasz Banaszak
grupa ekspercka ds. dostępu do opieki zdrowotnej i stereotypów związanych ze zdrowiem

Łukasz Banaszak

Biogram Ł. Banaszaka

Z wykształcenia andragog, obecnie doktorant w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W praktyce edukacyjnej zajmuje się problematyką edukacji permanentnej i rehabilitacji leczniczej osób z niepełnosprawnością. Do jego zainteresowań badawczych należą: andragogika specjalna, protestantyzm, teologia reformowana, gender studies i przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości. Od wielu lat pracuje w trzecim sektorze na rzecz poprawy jakości i wyrównywania szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

 

Piotr Czarnota
grupa ekspercka ds. transportu

Piotr Czarnota

Biogram P. Czarnoty

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologia, podyplomowo kształcił się między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co dzień koordynator katowickiego biura Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, współpracuje również z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych w Jaworznie. Z zamiłowania podróżnik - w swoich podróżach zawsze wykorzystuje transport publiczny. Te doświadczenia umożliwiają mu realne oddziaływania na grupę ekspertów Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

 

Lucyna Długołęcka
grupa ekspercka ds. osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia

Lucyna Długołęcka

Biogram L. Długołęckiej

Z wykształcenia magister pedagogiki, surdopedagog, z zawodu tłumaczka języka angielskiego, niemieckiego i esperanta, z zamiłowania lingwistka. Prekursorka nauczania i upowszechniania w Polsce pisma migowego SignWriting. Przez wiele lat współpracowała z redakcją czasopisma dla niesłyszących „Świat Ciszy”, prowadziła również lektorat polskiego języka migowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jako osoba niesłysząca doskonale zna i rozumie wszelkiego rodzaju bariery napotykane w życiu przez osoby niepełnosprawne i pragnie współdziałać na rzecz poprawy jakości życia tych osób.

 

Natalia Palacz
grupa ekspercka ds. współpracy międzynarodowej

Natalia Palacz

Biogram N. Palacz

Absolwentka Paryskiego Instytutu Studiów Politycznych, magister europeistyki. Stypendystka rządu francuskiego i Rady Regionalnej Burgundii. Ma doświadczenie zawodowe w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych. W dorobku - tłumaczenia pisemne materiałów informacyjno-promocyjnych i opracowań Komisji Europejskiej (angielskich, francuskich, hiszpańskich) oraz tłumaczenia ustne – warsztatów teatralnych, prezentacji i oficjalnych wystąpień. Oprócz biegłego angielskiego i francuskiego, posługuje się także językiem rosyjskim i hiszpańskim oraz zna podstawy niemieckiego i węgierskiego.

 

Mariusz Sak
grupa ekspercka ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Mariusz Sak

Biogram M. Saka

Rocznik 1977, pochodzi z Olecka (woj. warmińsko-mazurskie), mieszka w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych, autor ponad 30 artykułów naukowych związanych z tematyką osób głuchych i słabosłyszących. Uczy przedmiotów informatycznych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie. Jest koordynatorem Zespołu ds. Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i przewodniczącym Zespołu Naukowego przy Polskim Związku Głuchych.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2018 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).