Skład władz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych:

Zarząd

Maria Król – przewodnicząca

Maria Król – fotografia

Biogram M. Król

Absolwentka Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, lekarka chorób wewnętrznych i specjalistka rehabilitacji medycznej. Założycielka i od ponad 20 lat przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, od 1992 roku dyrektorka Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu.

Stowarzyszenie korzysta z nowoczesnych rozwiązań stosowanych w Wielkiej Brytanii i Belgii, współpracując od początku z partnerami zagranicznymi. Dzięki pomocy merytorycznej wybitnego neuropediatry dr Zofii Kułakowskiej i wsparciu jej męża Jana, pierwszego negocjatora w rokowaniach akcesyjnych do UE, placówki Stowarzyszenia rozwinęły profesjonalną działalność. Stowarzyszenie promuje zintegrowane usprawnianie dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu (w oparciu o system nauczania kierowanego) i wsparcie ich rodzin, opierając się m.in. na modelu zawartym w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Maria Król jest m.in. autorką publikacji: „Podstawy nauczania kierowanego (metoda usprawniania dzieci z uszkodzeniem mózgu)”, „System nauczania kierowanego”, „Zintegrowanie działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych wobec dzieci z uszkodzeniem mózgu i ich rodzin”, „Mózgowe porażenie dziecięce. Księga pytań i odpowiedzi”. Otrzymała list gratulacyjny ministra zdrowia (1993 r.), list gratulacyjny ministra pracy (2000 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2001 r.), wyróżnienie Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego (2010 r.), order Ecce Homo (2010 r.) i honorową Nagrodę Rzecznika Praw Dziecka (2011 r.).

 

Adam Kondzior – wiceprzewodniczący

Adam Kondzior- foto

Biogram A. Kondziora

Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu od 1994 roku. Czwartą kadencję jest członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 1996 roku wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo (OFOONR). W 1993 roku był współzałożycielem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, w którym pełni funkcję skarbnika.

Współzałożyciel Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych z ramienia OFOONR.

Realizator projektów współfinansowanych z EFS: „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, „Badanie znaczenia barier informacyjnych dla zwiększenia możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych”.

W latach 1998-1999 współorganizował międzynarodowy integracyjny turniej brydża sportowego.

Wiceprzewodniczący Miejskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej przy prezydencie miasta Olsztyna. W Centrum Informacyjno-Poradniczym w Olsztynie pełni wolontarystycznie rolę konsultanta ds. likwidacji barier architektonicznych i świadczy nieodpłatnie usługi doradcze w tym zakresie. Inicjator wielu akcji na rzecz likwidacji barier architektonicznych, dostępności miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w mieście Olsztynie oraz przestrzegania przepisów prawa budowlanego.

Otrzymał wiele odznaczeń za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, m.in: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i odznaczenia resortowe.

 

Krzysztof Kotyniewicz – wiceprzewodniczący

Krzysztof Kotyniewicz – fotografia

Biogram K. Kotyniewicza

Od 2002 roku związany z Polskim Związkiem Głuchych, w latach 2003 – 2006 jako prezes Koła Terenowego PZG w Bielsku-Białej, w latach 2006 – 2010 jako prezes Zarządu Oddziału Śląskiego w Katowicach, a od 2011 jako wiceprezes. Obecnie w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych w Warszawie, początkowo w funkcji wiceprezesa, obecnie sekretarza.

W latach 2014–2016 wiceprezes Zarządu Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. Od roku 2007 wiceprzewodniczący Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

Od 2004 r. związany z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki jako współtwórca pierwszego Zakładu Aktywności Zawodowej na Podbeskidziu. Autor i realizator wielu projektów lokalnych, regionalnych i europejskich z obszaru aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (mgr inż. ochrony środowiska w przemyśle). Absolwent Szkoły Trenerów MERITUM w Katowicach. Wykładowca akademicki, trener, tłumacz i wykładowca języka migowego oraz instruktor orientacji przestrzennej dla niewidomych.

Uczestnik zespołów roboczych i komisji eksperckich działających w obszarze monitoringu oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Współautor Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W ramach działań Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bielsku-Białej audytor dostępności placówek publicznych.

 

Robert Wieczorek – sekretarz

Robert Wieczorek – fotografia

Biogram R. Wieczorka

Robert Wieczorek ukończył pedagogikę oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania pomocą społeczną. Jest nauczycielem akademickim w zakresie terapii zajęciowej. Od 25 lat działa w organizacjach pozarządowych.

Swoje działania zawsze kierował na wsparcie drugiej osoby i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Przez wiele lat był wolontariuszem we Wrocławiu jako streetwoker, pomagając bezdomnym, dzieciom ulicy oraz narkomanom.

W 1997 roku współtworzył wraz z Chrześcijańską Misją Społeczną Ośrodek Readaptacji dla Osób Nieprzystosowanych Społecznie w Boguszowie Gorcach. Przez 3 lata był odpowiedzialny za koordynację i funkcjonowanie tego ośrodka.

Od 2000 roku jest związany z wrocławskim środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. W 2004 roku utworzył w ramach Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „OSTOJA” Warsztat Terapii Zajęciowej. WTZ utworzony początkowo dla 35 osób, został powiększony w latach późniejszych i działa obecnie dla 100 uczestników. Robert Wieczorek jest jego kierownikiem. Ponadto od 2005 pełni w tym stowarzyszeniu funkcję sekretarza.

 

Beata Peplińska-Strehlau – skarbnik

Beata Peplińska-Strehlau – fotografia

Biogram B. Peplińskiej-Strehlau

Magister bibliotekoznawstwa, absolwentka studiów podyplomowych z przygotowania do zawodu nauczyciela w zakresie wieloprofilowego usprawniania (1993), oligofrenopedagogiki (1997) oraz organizacji i zarządzania "Menedżer w oświacie” (2010). Współzałożycielka i od ponad 20 lat członkini Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Elblągu, od 1994 r. dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w tym mieście.

Jako przedstawicielka środowiska osób niepełnosprawnych uczestniczyła w opracowaniu dwóch edycji Miejskich Programów Wyrównania Szans Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Jest współtwórczynią elbląskiego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin (placówki prowadzone przez Koło) oraz inicjatyw dotyczących tworzenia w przedszkolach i szkołach grup i klas integracyjnych.

W 2007 r. została nagrodzona przez prezydenta Elbląga za szczególną działalność na rzecz miasta w zakresie służby zdrowia i pomocy społecznej. W 2012 r. otrzymała wyróżnienie wojewody warmińsko-mazurskiego za działalność, która zaowocowała powstaniem placówek profesjonalnie świadczących usługi w zakresie edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii oraz szeregu innych specjalistycznych świadczeń dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Członkini Zarządu Głównego PSOUU (2004-2008 i 2011-2012) i Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych (2007-2010). Członkini Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (od 2011 r.) i Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (od 2013 r.).

 

Komisja Rewizyjna

Jolanta Grygielska – przewodnicząca

Ewa Gałka – wiceprzewodnicząca

Zbigniew Skulski – sekretarz

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2017 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).