Skład władz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych:

Zarząd

Adam Kondzior – przewodniczący

Adam Kondzior - fotografia

Biogram A. Kondziora

Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu od 1994 roku. Czwartą kadencję jest członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 1996 roku wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo (OFOONR). W 1993 roku był współzałożycielem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, w którym pełni funkcję skarbnika.

Współzałożyciel Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych z ramienia OFOONR.

Realizator projektów współfinansowanych z EFS: „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, „Badanie znaczenia barier informacyjnych dla zwiększenia możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych”.

W latach 1998-1999 współorganizował międzynarodowy integracyjny turniej brydża sportowego.

Wiceprzewodniczący Miejskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej przy prezydencie miasta Olsztyna. W Centrum Informacyjno-Poradniczym w Olsztynie pełni wolontarystycznie rolę konsultanta ds. likwidacji barier architektonicznych i świadczy nieodpłatnie usługi doradcze w tym zakresie. Inicjator wielu akcji na rzecz likwidacji barier architektonicznych, dostępności miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w mieście Olsztynie oraz przestrzegania przepisów prawa budowlanego.

Otrzymał wiele odznaczeń za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, m.in: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i odznaczenia resortowe.

 

Łukasz Walczyński – wiceprzewodniczący

Łukasz Walczyński – fotografia

Biogram Ł. Walczyńskiego

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, inżynier, programista, webdeveloper.

Społecznik działający na rzecz ludzi chorych na cukrzycę i osób niepełnosprawnych. Od 2003 roku członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (PSD) w Lublinie. W 2004 roku był inicjatorem powstania i wiceprzewodniczącym Rady Młodych przy Zarządzie Głównym PSD, jako ciała doradczego i opiniotwórczego w kwestiach dotyczących ludzi młodych z cukrzycą. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie oraz członka Zarządu Głównego PSD.

Manager społeczny Polskiej Reprezentacji Diabetyków na mistrzostwa europy zwane DIAEURO. Współpracuje lokalnie z Polskim Związkiem Niewidomych, Lubelskim Forum Osób Niepełnosprawnych – Sejmikiem Wojewódzkim oraz innymi organizacjami.

Współorganizuje Motoryzacyjne Festyny Rodzinne z wyścigami wraków – Wrak Atak w Lublinie.

 

Robert Wieczorek – skarbnik

Robert Wieczorek – fotografia

Biogram R. Wieczorka

Robert Wieczorek ukończył pedagogikę oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania pomocą społeczną. Jest nauczycielem akademickim w zakresie terapii zajęciowej. Od 25 lat działa w organizacjach pozarządowych.

Swoje działania zawsze kierował na wsparcie drugiej osoby i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Przez wiele lat był wolontariuszem we Wrocławiu jako streetwoker, pomagając bezdomnym, dzieciom ulicy oraz narkomanom.

W 1997 roku współtworzył wraz z Chrześcijańską Misją Społeczną Ośrodek Readaptacji dla Osób Nieprzystosowanych Społecznie w Boguszowie Gorcach. Przez 3 lata był odpowiedzialny za koordynację i funkcjonowanie tego ośrodka.

Od 2000 roku jest związany z wrocławskim środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. W 2004 roku utworzył w ramach Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „OSTOJA” Warsztat Terapii Zajęciowej. WTZ utworzony początkowo dla 35 osób, został powiększony w latach późniejszych i działa obecnie dla 100 uczestników. Robert Wieczorek jest jego kierownikiem. Ponadto od 2005 pełni w tym stowarzyszeniu funkcję sekretarza.

 

Jarosław Mróz – sekretarz

ikona: fotografia

Biogram J. Mróza

 

Katarzyna Cichocka-Segiet – członek

ikona: fotografia

Biogram Katarzyny Cichockiej-Segiet

 

Komisja Rewizyjna

Jolanta Grygielska – przewodnicząca

Ewa Gałka – wiceprzewodnicząca

Zbigniew Skulski – sekretarz

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2018 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).