Projekty i akcje

Jesteśmy Polakami - logo kampanii

Jesteśmy Polakami” - to kampania społeczna, służąca budowie obecności niepełnosprawnych Polaków w internecie. Adresujemy ją do parlamentarzystów, samorządowców, pracowników administracji, pracowników służby zdrowia, pracowników edukacji, działaczy kultury, a także do mediów, wspólnot lokalnych i sąsiadów – słowem do każdego, w każdym miejscu.

 

17 października 2011 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja ""Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020", zorganizowana przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Treść tych dwóch dokumentów stanowi przełom w traktowaniu problemów niepełnosprawności.

Od wiosny 2010 r. do jesieni 2012 r. PFON realizował projekt badawczy, którego celem było opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Inspiracją dla tego opracowania były wdrożone w skali powiatowej w Stargardzie Szczecińskim rozwiązania systemowe, wypracowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które sprawdziły się w praktyce i uzyskały wysokie oceny specjalistów.

Cykl raportów "Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" jest opracowywany w ramach akcji monitoringu społecznego podjętej na początku 2009 roku przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Jej celem jest zbieranie i analizowanie ilościowych i jakościowych informacji dotyczących wykorzystywania środków publicznych dla potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych w ramach Priorytetu VI i VII (tj. komponentu regionalnego) PO KL. Akcja, poza monitoringiem, obejmuje prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej adresowanej do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie środków unijnych

Gmina niepełnosprawnym - logo

W latach 2006-2008 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych uczestniczyło w projekcie EQUAL "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych".

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).