O nas

„Sieć MPD” - logo

Członek zwyczajny PFON. Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” powstała w 2010 r. Działa na terenie całego kraju, obecnie zrzesza 17 organizacji. Do podstawowych celów „Sieci MPD” należy tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym w życiu społecznym.

 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo

Członek zwyczajny PFON. PTSR zostało założone w 1990 roku, a od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza ok. 6 tys. członków w 23 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z krajów Europy i innych kontynentów. Reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym.

 
Stowarzyszenie Mówić bez Słów - logo

Członek stowarzyszony PFON. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”  powstało w 1999 r. Działa na terenie całego kraju. Jego celem jest propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się oraz prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie.

 
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - logo

Członek zwyczajny PFON. Powstał w 2001 r., a w 2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza 19 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkami wspierającymi KSON jest ponad 25 organizacji, osób prawnych i fizycznych.

 

 

Małgorzata Koter-Mórgowska
przedstawicielka PFON w Zarządzie Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Małgorzata Koter-Mórgowska

 

Agnieszka Bal
Komisja ds. Młodzieży

Agnieszka Bal

 

Łukasz Banaszak
grupa ekspercka ds. dostępu do opieki zdrowotnej i stereotypów związanych ze zdrowiem

Łukasz Banaszak

 

Piotr Czarnota
grupa ekspercka ds. transportu

Piotr Czarnota

 

Lucyna Długołęcka
grupa ekspercka ds. osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia

Lucyna Długołęcka

 

Natalia Palacz
grupa ekspercka ds. współpracy międzynarodowej

Natalia Palacz

 

Mariusz Sak
grupa ekspercka ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Mariusz Sak

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).