O nas

Fundacja Krok po Kroku - logo

Członek wspierający PFON. Organizacja pozarządowa non profit skupiająca działania wokół problematyki niepełnosprawności, głównie intelektualnej. Działa na rzecz samych osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Obecnie udziela wsparcia blisko 200 rodzinom. Prowadzi świetlicę terapeutyczno-socjalizacyjną z bogatą ofertą zajęć ogólnorozwojowych, w tym nauką języków obcych, arteterapią, dogoterapią, nauką gry w szachy i nauką samoobsługi w codziennych sprawach.

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom i firmom, które wspierają działania Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych:

Darowizny pieniężne

Stowarzyszenie EKON - logo
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Tomasz Korybski. Tłumaczenia ustne i pisemne. Szkolenia językowe.

Użyczenie lokalu

Materiały budowlane i remontowe

Castorama - logo
Hipermarket Castorama Warszawa Włochy
List do firmy Castorama (PDF - 48 KB)

Członek wspierający PFON. Fundacja powstała w 2005 roku i prowadzi działalność z zakresu edukacji. Celem Fundacji jest podnoszenie wiedzy i dostosowanie jej poziomu do zmian zachodzących w otoczeniu poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami i partnerami zagranicznymi m.in. Uniwersytetem Technicznym w Łucku i kanadyjskim miastem Brandford. FEN jest organem prowadzącym Polsko-Kanadyjskie Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Językowe i Europejską Szkołę Podstawową.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - logo

Członek zwyczajny PFON. Istnieje od 1993 r., a od 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Jest zrzeszeniem 39 organizacji, stowarzyszeń i związków zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, działających nie dla zysku. Zrzesza 43 organizacje z województwa warmińsko–mazurskiego.

 

Skład władz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych:

Zarząd

Krzysztof Kurowski – przewodniczący

Krzysztof Kurowski - fotografia

 

Łukasz Walczyński – wiceprzewodniczący

Łukasz Walczyński – fotografia

 

Katarzyna Roszewska – wiceprzewodnicząca

ikona: fotografia

 

Monika Zima-Parjaszewska – sekretarz

ikona: fotografia

 

Anna Drabarz – skarbnik

ikona: fotografia

 

Komisja Rewizyjna

Jolanta Grygielska – przewodnicząca

Joanna Szyszkowska – wiceprzewodnicząca

Zbigniew Skulski – sekretarz

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).