Aktualności

Logo projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

PFON poszukuje osoby, która na potrzeby realizowanego projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” opracuje listę rekomendacji dotyczących pozaprawnych instrumentów realizacji polityk publicznych. Lista powinna być uporządkowana według 24 działów administracji rządowej i koncentrować się na likwidacji wszelkich barier uniemożliwiających pełne i równe korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami.

 
Logo projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór na stanowisko specjalisty merytorycznego w projekcie „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Zadaniem zatrudnionej osoby będzie organizacja i przeprowadzenie tematycznych debat konsultacyjnych, a także opracowanie sprawozdań z ich przebiegu. Specjalista zostanie zatrudniony na pełen etat w okresie od 1 marca do 31 października 2017 r.

 
Logo projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

Informujemy, że został przedłużony termin naboru ekspertów, którzy będą udzielać konsultacji Radzie Programowej projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa”. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 lutego 2017 r. do północy na adres podany w oryginalnych ogłoszeniach: dla ekspertów ze środowiska naukowego oraz pozostałych środowisk.

 
Logo projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

PFON ogłasza nabór ekspertów, którzy będą udzielać konsultacji Radzie Programowej projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa”. Poszukujemy osób, które reprezentują środowisko osób z wykształceniem medycznym, środowisko osób specjalizujących się w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, środowisko osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz środowisko pracodawców.

 
Logo projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

PFON ogłasza nabór ekspertów, którzy będą konsultować dokumenty dla Rady Programowej projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa”. Kandydaci powinni m. in. posiadać co najmniej tytuł naukowy doktora oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, a także doświadczenie w sporządzaniu opinii, ekspertyz i opracowań merytorycznych dotyczących zagadnień związanych z niepełnosprawnością.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).