Aktualności

1 procent - grafika

10 marca 2011 r. przedstawiciele 24 organizacji pozarządowych podpisali list otwarty z apelem o nieprzekazywanie 1 proc. podatku dochodowego organizacjom, które nie wypełniają obowiązku składania sprawozdań ze swojej działalności i publikowania ich na swojej stronie internetowej i w bazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 
Uniwersytet Łódzki - logo

Przeciwstawienie się wizerunkowi osoby niepełnosprawnej jako biernej i niezdolnej do niezależnego życia i pełnego udziału w życiu społecznym było celem konferencji "Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Czy jesteśmy na dobrej drodze?”, która odbyła się 4 marca 2011 r. na Uniwersytecie Łódzkim.

 
Gmach Sejmu (fot. mad/marzanka.eu)

8 marca 2011 r.Andrzej Szałach, przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych otrzymał odpowiedź szefa sejmowej Komisji Polityki Społecznej na wystąpienie PFON w sprawie uznania w polskim systemie orzecznictwa odrębnej niepełnosprawności dotyczącej osób głuchoniewidomych. Jak napisał poseł Sławomir Piechota, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zobowiązał się do skonsultowania ze środowiskiem osób głuchoniewidomych projektu odpowiednich regulacji.

 
Głos Nauczycielski - okładka

Zgodnie z europejską strategią w sprawie niepełnosprawności przyjętą w 2010 r. Europa ma stać się kontynentem bez barier, w którym człowiek o ograniczonej sprawności będzie mógł korzystać z pełni praw dokładnie w tym samym stopniu, co ludzie zdrowi. Termin realizacji tego szczytnego założenia wyznaczono na rok 2020. Ale korzystanie z pełni praw oznacza usunięcie barier, które to wciąż uniemożliwiają - o perspektywach ratyfikacji przez Polskę Konwencji praw osób niepełnosprawnych ONZ pisze na łamach "Głosu Nauczycielskiego" Halina Drachal.

 
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym - logo

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w piśmie do władz sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z 2 lutego 2011 r. poparło starania Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w sprawie uznania głuchoślepoty za odrębny od inwalidztw wzroku i słuchu rodzaj niepełnosprawności oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do rozporządzenia resortu pracy.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).