Aktualności

Koalicja na Rzecz Równych Szans - grafika

W związku ze złożeniem 4 maja 2010 r. przez Komisję Europejską kolejnego pozwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Polsce za niewdrożenie przepisów Dyrektywy wspólnotowej zakazującej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Koalicja na Rzecz Równych Szans w liście z 10 maja zaapelowała do premiera o pilne wszczęcie prac nad ustawą, która w pełni wdrożyłaby unijne przepisy antydyskryminacyjne.

 
Koalicja na Rzecz Równych Szans - grafika

W kwietniu 2010 roku Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych przystąpiło do Koalicji na Rzecz Równych Szans - nieformalnej platformy skupiającej organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem, odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.

 
Posiedzenie EDF w Salonikach

W dniach 20-21 marca 2010 roku w Salonikach odbyło się posiedzenie Zarządu EDF. Uczestniczył w nim członek Zarządu EDF z Polski - Andrzej Szałach, przewodniczący Zarządu PFON. Na posiedzeniu omówiono i zatwierdzono prawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu w 2009 r.

 
Sala obrad PE

15 marca 2010 roku Parlament Europejski rozpoczął rekrutację na płatne staże dla osób niepełnosprawnych. Chętni proszeni są o wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej PE do 15 maja 2010. Staże rozpoczynają się 1 października 2010, a kończą 28 lutego 2011 roku.

 
pracownia komputerowa

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza osoby niepełnosprawne z całej Polski, a w szczególności kandydatów na studia na UW oraz osoby po 45 roku życia, na bezpłatne szkolenia komputerowe.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).