Aktualności

Koalicja na Rzecz Równych Szans - grafika

W kwietniu 2010 roku Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych przystąpiło do Koalicji na Rzecz Równych Szans - nieformalnej platformy skupiającej organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem, odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.

 
Posiedzenie EDF w Salonikach

W dniach 20-21 marca 2010 roku w Salonikach odbyło się posiedzenie Zarządu EDF. Uczestniczył w nim członek Zarządu EDF z Polski - Andrzej Szałach, przewodniczący Zarządu PFON. Na posiedzeniu omówiono i zatwierdzono prawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu w 2009 r.

 
Sala obrad PE

15 marca 2010 roku Parlament Europejski rozpoczął rekrutację na płatne staże dla osób niepełnosprawnych. Chętni proszeni są o wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej PE do 15 maja 2010. Staże rozpoczynają się 1 października 2010, a kończą 28 lutego 2011 roku.

 
pracownia komputerowa

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza osoby niepełnosprawne z całej Polski, a w szczególności kandydatów na studia na UW oraz osoby po 45 roku życia, na bezpłatne szkolenia komputerowe.

 
Siedziba Rady UE w Brukseli

24 listopada 2009 r. Rada Unii Europejskiej ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Jest to bezprecedensowy krok naprzód w ratyfikacji pierwszego w historii Europy traktatu dotyczącego praw człowieka i znaczący sygnał dla wszystkich państw członków UE.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).