Apele, listy, stanowiska

Wejście do gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W końcu maja Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych przesłało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwagi do projektu rozporządzenia MRPiPS zmieniającego dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

 

 

Logo Koalicji Równych Szans

Koalicja Równych Szans przesłała do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara swoje stanowisko w sprawie powołania ciała doradczego przy RPO, które zajmowałoby się zagadnieniami z zakresu równego traktowania. Ten organ doradczy mógłby stanowić zaplecze i wsparcie intelektualne dla Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również platformę wymiany idei wartych wdrażania poprzez przysługujące Rzecznikowi ustawowe kompetencje.

 
Fotografia: wejście do siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich

21 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło z apelem o ratyfikowanie przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Apel poparło 170 organizacji – w tym Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych – działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ochrony praw człowieka, równego traktowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 
Koalicja na Rzecz Równych Szans - grafika

Koalicja Równych Szans apeluje do premier Beaty Szydło o obsadzenie stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Po objęciu władzy przez nowy rząd pełniąca tę funkcję prof. Małgorzata Fuszara złożyła dymisję. Koalicja wzywa premier Beatę Szydło do konsultacji ws. nominacji nowego Pełnomocnika i jego najpilniejszych zadań.

 
Koalicja Równych Szans - banner

30 września 2015 r. Koalicja Równych Szans zwróciła się do premier Ewy Kopacz z apelem o wzmożenie działań podległych jej służb w zwalczaniu mowy nienawiści wobec imigrantów.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).