niesłyszący - grafika

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych poparło poprawki do projektu ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się, zawartego w sprawozdaniu podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych z 14 lipca.

 

Propozycję poprawek zgłosiło dziewięć organizacji reprezentujących osoby głuche i głuchoniewidome: Polski Związek Głuchych, Organizacja Niesłyszących Słabosłyszących Internautów, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytut Polskiego Języka Migowego, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego oraz Stowarzyszenie CODA Polska "Słyszące dzieci – Niesłyszący Rodzice”.

26 lipca 2011 r. PFON wystosowało pismo w tej sprawie do szefa Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty.

Treść listu i postulaty dotyczące poprawek prezentujemy poniżej.

 

Warszawa, 26 lipca 2011 r.

Szanowny Pan
Poseł na Sejm RP Sławomir Piechota
Przewodniczący Komisji Społecznej i Rodziny Sejmu RP

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych popiera w całej rozciągłości poprawki do ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się zawartej w sprawozdaniu Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych z dn. 14 lipca br.

Uważamy, że nie tylko uznanie prawa osób głuchych i głuchoniewidomych do porozumiewania się z otoczeniem społecznym w sobie dostępny sposób, ale również stworzenie prawnych warunków do skutecznego dostępu do wsparcia w tym zakresie powinny znaleźć się w ustawie, o której mowa.

Głuchota i głuchoślepota są najcięższymi rodzajami niepełnosprawności wykluczającymi z życia społecznego, zwłaszcza w wymianie idei i informacji, z tego powodu procedowana ustawa ma historyczne znaczenie wyrównujące szanse tej grupy osób niepełnosprawnych.

Z wyżej wymienionych powodów PFON popiera poprawki zgłoszone przez 9 organizacji reprezentujących interesy osób dotkniętych głuchotą i głuchoślepotą.

Z poważaniem

Krystyna Mrugalska
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

 

Do wiadomości:

Pan Poseł Marek Plura – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
Pan Minister Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Pan Grzegorz Kozłowski – Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

 

Pliki do pobrania:

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).