Biuro RPO w Warszawie

7 grudnia 2011 r. Koalicja na Rzecz Równych Szans zaapelowała do premiera i marszałków: Sejmu i Senatu o uwzględnienie szczególnych potrzeb finansowych Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z ustawowym obowiązkiem realizacji przez ten organ nowych zadań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Pod listem z apelem podpisały się 44 organizacje wchodzące w skład Koalicji, w tym Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

 

Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Sz. P. Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

Sz. P. Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

 

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze,

W związku z rozpoczętymi pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Koalicja na Rzecz Równych Szans zwraca się do Państwa z apelem, o uwzględnienie szczególnych potrzeb finansowych Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z ustawowym obowiązkiem realizacji przez ten organ nowych zadań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał nowe kompetencje w dziedzinie zwalczania dyskryminacji. Rzecznik na mocy nowej ustawy jest zobowiązany do analizowania, monitorowania i wspierania równego traktowania wszystkich osób, prowadzenia niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, opracowywania i wydawania niezależnych sprawozdań i zaleceń odnośnie problemów związanych z dyskryminacją. Kompetencje te nadano Rzecznikowi w efekcie implementacji szeregu dyrektyw unijnych regulujących zasadę równego traktowania.

Niestety, w ślad za nadaniem tych nowych, jakże ważnych kompetencji, nie poszły dodatkowe środki finansowe na ich praktyczną realizację. Sytuację, w której krajowy organ ds. równego traktowania nie dysponuje żadnymi środkami pozwalającymi na wspieranie ofiar dyskryminacji, uważamy za niewypełnienie zobowiązań wynikających z uczestnictwa Polski w strukturach unijnych i lekceważenie jednej z podstawowych zasad Unii Europejskiej jaką jest równe traktowanie.

W związku z powyższym, niżej podpisane organizacje pozarządowe, wchodzące w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans, apelują o jak najszybsze uruchomienie środków finansowych na poprawną realizację nowych obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich. Dołączamy do apelu Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, która na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 1 grudnia br. zaapelowała, aby kierowany przez nią urząd uwzględnić w wyłączeniach zawartych w art. 23 ust. 1 wspomnianego na wstępie pisma projektu ustawy, razem z kancelariami Sejmu i Senatu oraz z sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Apelujemy również o uwzględnienie naszego stanowiska podczas prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2012.

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem prac Koalicji.

W imieniu organizacji członkowskich Koalicji na Rzecz Równych Szans
Krzysztof Śmiszek
Przewodniczący PTPA

 

Do wiadomości:

 • Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Jan Vincent-Rostowski, Minister Finansów
 • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
 • Ryszard Kalisz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
 • Dariusz Rosati, Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
 • Kazimierz Mariusz Kleina, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
 • Michał Seweryński, Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

 

Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans:

 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji
 • Fundacja Feminoteka
 • Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita"
 • Kampania Przeciw Homofobii
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Lambda Warszawa
 • Amnesty International
 • Lambda Bydgoszcz
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 • Fundacja Równości
 • Koalicja Karat
 • Fundacja Trans-Fuzja
 • Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Fundacja MaMa
 • Fundacja Przestrzeń Kobiet
 • Fundacja Autonomia
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
 • Stowarzyszenie Nigdy Więcej
 • Stowarzyszenie Kobiet Konsola
 • FORUM 50+
 • Fundacja TUS
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Instytut Podkarpacki
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
 • Stowarzyszenia Romów w Polsce
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych,
 • Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
 • Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"
 • Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!"
 • Forum Żydów Polskich
 • Fundacja Bez Dyskryminacji
 • Fundacja Nasza Przestrzeń
 • Fundacja Wiedza Lokalna
 • Fundacji "Vis Maior"
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
 • Fundacja "Pies Przewodnik"

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).