Jesteśmy Polakami - logo akcji

11 listopada 2010 roku, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" i Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym - Ostoja, rozpoczęło kampanię społeczną "Jesteśmy Polakami".

 

Chcemy w niej pokazać, że osoby z niepełnosprawnością powinny mieć w Polsce takie same szanse pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i takie same możliwości realizacji planów życiowych, jak pozostali obywatele. Dlatego zainaugurowaliśmy akcję w dniu Narodowego Święta Niepodległości apelem, który kierujemy do polityków, urzędników, ludzi edukacji i kultury, mediów, wspólnot lokalnych i naszych sąsiadów - do wszystkich - nie wykluczajcie nas!

 

Szanowni Państwo,

Jesteśmy Polakami, obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, choć nie jesteśmy w pełni sprawni! Mimo to - nie wykluczajcie nas!

Łączy nas człowieczeństwo. My - dzieci, młodzi ludzie i dorośli - mamy prawa, tak samo jak każdy Polak, między innymi do:

 • ochrony zdrowia, w tym do rehabilitacji,
 • edukacji,
 • pracy,
 • wsparcia, którego zadaniem jest wyrównywanie naszych szans w indywidualnym roz­woju, lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie,
 • pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym,
 • ochrony prawnej i dostępu do sprawiedliwości.

Polska to nasza ojczyzna, chcemy przyczyniać się do jej dobra, wspólnego dobra i godnego życia każdego z nas.

W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce powstały setki organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością - najczęściej były to organizacje pozarządowe samych osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz działających na ich rzecz, a także fundacje. To prawdziwe działania społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli środki przeznaczane na te działania będą wysoce niewystarczające, to należy liczyć się z grupowymi zwolnieniami kadry specjalistycznej placówek (na co organizacje nie mają pieniędzy), zamykaniem ośrodków, pozbawianiem dzieci i dorosłych rehabilitacji, wsparcia na drodze zatrudnienia oraz kontaktów społecznych, a jednego z rodziców - możliwości pracy. Skutki takiego obrotu sprawy dotkną też państwo, np. z powodu powiększenia się rzeszy bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych oraz beneficjentów pomocy społecznej, do której zgłoszą się rodziny osób niepełnosprawnych zmuszone do rezygnacji z pracy ze względu na opiekę nad nimi. Organizacje obywatelskie - twórcy i prowadzący zadania - zadłużone, zbankrutują. Obywatele, którzy dla dobra wspólnego, wypełniając lukę w działaniach państwa, wieloletnim wysiłkiem zbudowali niepubliczny system usług rehabilitacyjnych i wspierających w integracji, nigdy już nie podejmą wysiłku jego odbudowy.

W sytuacji zagrożenia dla społeczeństwa obywatelskiego apelujemy - nie wykluczajcie nas! Przeciwstawiajcie się niszczeniu naszego wspólnego dorobku - systemu usług rehabilitacyjnych i wspierających osoby niepełnosprawne w godnym życiu w integracji.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).