Wejście do MPiPS (fot. mad/marzanka.eu)

20 września 2013 r. Polskie Forum Osób Niepełnoprawnych zwróciło się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o uwzględnienie środowisk osób niepełnosprawnych w procesie konsultacji założeń do zmiany ustawy o pomocy społecznej.

 

Zdaniem PFON zakres podmiotów, z którymi ten dokument konsultowano, jest niepełny, choćby w kontekście samych założeń, które podkreślają wzmocnienie roli organizacji społecznych w pracy socjalnej na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Przekazanie projektu założeń organizacjom związkowym, organizacjom pracodawców i przedsiębiorców, rzemieślników, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, czy nawet Radzie Pomocy Społecznej i innym podmiotom wskazanym pismem MPiPS, nie wyczerpuje trybu konsultacji z podmiotami zainteresowanymi proponowanymi zmianami.

Pod pismem podpisali się również liderzy prawie 30 organizacji reprezentujących środowiska osób niepełnosprawnych.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).