kolej - peron

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych wystąpiło z apelem do reprezentanta rządu RP w Komisji ds. interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei przy Komisji Europejskiej w sprawie rozwiązań technicznych zwiększających dostępność transportu kolejowego na terenie Unii Europejskiej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

PFON wyraża zadowolenie z postawy Komisji Europejskiej w sprawie poprawy technicznych standardów dla osób z niepełnosprawnościami, ale i obawę w związku z przeszkodami tworzonymi przez niektóre kraje członkowskie.

Pismo do wicedyrektora ds. Interoperacyjności Kolei w Instytucie Kolejnictwa dr. inż. Marka Pawlika - przedstawiciela Polski w KE - skierowała w imieniu PFON Małgorzata Koter-Mórgowska, nasza reprezentantka w Zarządzie Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF).

 

Szanowny Panie,

piszę do Pana jako do reprezentanta Rządu RP w Komisji ds. interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei (RISC).

W imieniu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, chciałabym zwrócić Pana uwagę na obawy osób z niepełnosprawnościami związane z bieżącą zmianą technicznych standardów interoperacyjności w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (Technical Interoperability Standards on Accessibility to Persons with Reduced Mobility – TSI PRM), obejmujących system kolei w Unii Europejskiej.

Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu zmianę obecnych standardów TSI PRM, które nie są wolne od wad w zakresie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i które mogą obecnie zostać poprawione. Jednakże niepokoi nas fakt, że niektóre kraje członkowskie UE mogą chcieć przeszkodzić we wprowadzeniu tych pozytywnych zmian.

Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi muszą się zmagać rządy państw UE, ale – naszym zdaniem – żadna sytuacja nie usprawiedliwia pogarszania dostępności kolei dla osób niepełnosprawnych. Uważamy, że zakres TSI PRM nie może być w żadnych okolicznościach ograniczany i w procesie zmian legislacyjnych musi być zapewniony równy dla wszystkich dostęp do podróżowania koleją. Wobec faktu, że nie ma jeszcze obowiązujących w całej Europie reguł dostępności otoczenia urbanistycznego, standardy TSI PRM muszą być także obowiązujące w zakresie dostępności dworców kolejowych.

Polska ma obecnie prawne obowiązki wynikające z ratyfikacji w 2012 roku Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych. Artykuły 4, 9 oraz 19-30 Konwencji jasno przedstawiają konkretne obligacje dla państw, dotyczące równości dostępu osób niepełnosprawnych do wszelkiego rodzaju dóbr i usług. Uważamy za sprawę bardzo istotną, aby zmiana standardów TSI PRM była zgodna z duchem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Zwracam się więc do Pana z apelem, aby – w negocjacjach na poziomie europejskim - stał Pan na straży praw osób z niepełnosprawnościami.

W załączeniu przekazuję opinię Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF) dotyczącą TSI PRM, sformułowaną w ramach konsultacji prowadzonych przez Europejską Agencję Kolei (ERA).

Z poważaniem,

Małgorzata Koter-Mórgowska
Przewodnicząca Zarządu Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu
www.lzinr.lublin.pl
Członek Zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF) z ramienia Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
www.pfon.org

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).