Koalicja na Rzecz Równych Szans - grafika

29 maja 2014 r. Koalicja na Rzecz Równych Szans zaapelowała do premiera Donalda Tuska o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie powołania nowej osoby na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

 

Zmiana wiąże się z objęciem przez dotychczas zajmującą to stanowisko Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Koalicja zwraca się również z propozycją zorganizowania spotkania, na którym wypracowano by plan dalszego funkcjonowania urzędu pełnomocnika.

Pod listem do premiera podpisały się 52 organizacje wchodzące w skład Koalicji, w tym Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

 

Warszawa, 29 maja 2014 r.

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans – porozumienia niżej podpisanych organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości, której koordynatorem jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – zwracamy się do Pana Premiera o przeprowadzenie konsultacji społecznych w kontekście konieczności powołania nowej osoby na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

W związku z objęciem przez p. Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, obecną Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, pojawiła się konieczność ponownego obsadzenia tego stanowiska. Niżej podpisane organizacje pozarządowe apelują o podjęcie konstruktywnego dialogu i konsultacji celem powołania na tę ważną funkcję osoby, która będzie miała nie tylko potrzebne kompetencje i niezbędną do tej pracy wrażliwość na problematykę nierówności. W naszym przekonaniu, warunkiem prawidłowego funkcjonowania tego urzędu jest także mandat społeczny oraz zaufanie organizacji, które na co dzień zajmują się promocją praw człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania jest niezwykle ważnym ośrodkiem kreowania państwowej polityki równego traktowania i do tej pory był miejscem, w którym głos organizacji pozarządowych był wysłuchiwany. Niżej podpisane organizacje liczą na kontynuację tego sposobu działania tego urzędu. Jednocześnie, wyrażamy podziękowanie za dotychczasową pracę Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz na tym stanowisku.

Będziemy wdzięczni za wysłuchanie naszego apelu i zorganizowanie spotkania, celem wypracowania dalszego planu dla funkcjonowania urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, w szczególności w odniesieniu do decyzji o ponownym obsadzeniu jego kierownictwa.

 

Organizacje wchodzące w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans:
 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – koordynator Koalicji
 • Fundacja Feminoteka
 • Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”
 • Kampania Przeciw Homofobii
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Lambda Warszawa
 • Amnesty International
 • Lambda Bydgoszcz
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 • Fundacja Równości
 • Koalicja Karat
 • Fundacja Trans-Fuzja
 • Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Fundacja MaMa
 • Fundacja Przestrzeń Kobiet
 • Fundacja Autonomia
 • Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
 • Stowarzyszenie Nigdy Więcej
 • Stowarzyszenie Kobiet Konsola
 • FORUM 50+
 • Fundacja TUS
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Instytut Podkarpacki
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
 • Stowarzyszenia Romów w Polsce
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”
 • Stowarzyszenie „W stronę Dziewcząt”
 • Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
 • Forum Żydów Polskich
 • Fundacja Bez Dyskryminacji
 • Fundacja Nasza Przestrzeń
 • Fundacja Wiedza Lokalna
 • Fundacji „Vis Maior”
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
 • Fundacja „Pies Przewodnik”
 • Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji
 • Stowarzyszenie Otwarte Forum
 • Fundacja Generacja
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet
 • Fundacja eFkropka
 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
 • Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
 • Fundacja Wolontariat Równości
 • Fundacji Aktywności Lokalnej
 • Stowarzyszenie Strefa Kobiet

 

Do wiadomości:
 • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
 • Irena Lipowicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich
 • media

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).