Ministerstwo pracy - tablica przy wejściu

13 marca 2015 r. przewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych Maria Król wystosowała do Ministra Pracy i Polityki Społecznej list informujący o ustaleniach Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ w sprawie definicji organizacji osób niepełnosprawnych wskazywanych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Ratyfikując Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych państwo polskie zobowiązało się, że przy tworzeniu i wdrażaniu ustawodawstwa i polityki celem wprowadzenia w życie Konwencji, a także w toku podejmowania decyzji w zakresie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych będzie ściśle konsultować się z osobami niepełnosprawnymi, a także angażować je w te procesy za pośrednictwem reprezentujących je organizacji.

Ponadto, państwo polskie ratyfikując Konwencję zobowiązało się do aktywnego kształtowania warunków, w których osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami, uczestniczyć w kierowaniu sprawami publicznymi, w tym tworzyć, rozwijać i przystępować do organizacji osób niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Zarządu PFON apeluje w liście do ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza o spowodowanie, aby w praktyce politycznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w podległych ministerstwu służbach administracji publicznej zaczęto uwzględniać Konwencję, ratyfikowaną przez Polskę we wrześniu 2012 r. w zakresie zapisów dotyczących praw organizacji osób niepełnosprawnych.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).