Fotografia: wejście do siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich

21 stycznia 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło z apelem o ratyfikowanie przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Apel poparło 170 organizacji – w tym Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych – działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ochrony praw człowieka, równego traktowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

Sądy w Polsce mają duże trudności z bezpośrednim stosowaniem przepisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Konwencją, państwa które ją ratyfikowały, zobowiązane są tylko do cyklicznego sprawozdawania postępów w zakresie realizacji zobowiązań, które z niej wynikają. Ratyfikowanie Protokołu Fakultatywnego jest jedynym sposobem zapewnienia pełnej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, ponieważ Protokół daje możliwość składania skarg indywidualnych.

Skargi indywidualne mogą zgłaszać osoby, które stwierdzą, że państwo naruszyło wobec nich postanowienia Konwencji. Skargi rozpatruje Komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych, działający w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do tej pory Komitet rozpoznał jedenaście skarg, z czego sześć uznał za uzasadnione, w przypadku dwóch nie stwierdził naruszenia postanowień Konwencji, a trzy odrzucił z przyczyn formalnych.

Do końca 2015 roku Protokół fakultatywny ratyfikowało 88 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym 21 państw Unii Europejskiej.

Żródło: strona Biura RPO

Nieoficjalne tłumaczenie Protokołu fakultatywnego można pobrać na tej stronie naszego serwisu.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).