Apele, listy, stanowiska

Wejście do gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

17 listopada 2014 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych przesłało do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwagi do projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

7 listopada 2014 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych przesłało do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwagi do projektu zarządzenia w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Komitet, jako organ pomocniczy ministra, ma zapewnić spójność działań w sferze publicznej, związanych z obszarem ekonomii społecznej. Więcej o Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej - w materiale z 4 października 2013 r.

 
Tablica przy wejściu do gmachu MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uwzględniło dwa z czterech postulatów PFON dotyczących zmian w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Odpowiedź resortu na nasze pismo z 8 października 2014 r. otrzymaliśmy 30 października.

 
Gmach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

8 października 2014 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zgłosiło do zmienianego właśnie przez resort pracy rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy kilkanaście uwag i poprawek, odnoszących się do prowadzenia i finansowania tych placówek.

 
Parlament Europejski

11 września 2014 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zwróciło się do eurodeputowanych z Polski o powołanie w Parlamencie Europejskim nowej kadencji Intergrupy ds. Niepełnosprawności - i o udział w jej pracach.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).