Apele, listy, stanowiska

monety

13 września 2012 r. Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do premiera, ministra finansów oraz marszałków: Sejmu i Senatu z apelem o zapewnienie w projekcie budżetu na 2013 rok środków niezbędnych do prawidłowego wdrożenia postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Tydzień wcześniej Polska ratyfikowała Konwencję.

 
Znak STOP PRZEMOCY

4 maja 2012 r. Koalicja na Rzecz Równych Szans w liście do premiera Donalda Tuska wyraziła oburzenie wypowiedziami kierownictwa resortu sprawiedliwości o bezzasadności podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - wejście

10 stycznia 2012 r. Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do premiera z apelem o przyspieszenie prac nad projektem ustawy ratyfikującej Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Zaapelowała również, by Konwencja została ratyfikowana bez zastrzeżeń wraz z Protokołem Fakultatywnym, ponieważ bez tych mechanizmów pełna realizacja praw osób z niepełnosprawnościami nie będzie możliwa.

 
Biuro RPO w Warszawie

7 grudnia 2011 r. Koalicja na Rzecz Równych Szans zaapelowała do premiera i marszałków: Sejmu i Senatu o uwzględnienie szczególnych potrzeb finansowych Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z ustawowym obowiązkiem realizacji przez ten organ nowych zadań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

 
Wejście do gmachu MPiPS

Wznowienie procedury ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ nastąpi w styczniu 2012 r. - zapowiada Minister Pracy i Polityki Społecznej. 2 grudnia 2011 r. Andrzej Szałach, przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, otrzymał odpowiedź ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza na "Apel Warszawski 2011 w sprawie w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz ratyfikacji i wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych”.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).