Uniwersytet Łódzki - logo

Przeciwstawienie się wizerunkowi osoby niepełnosprawnej jako biernej i niezdolnej do niezależnego życia i pełnego udziału w życiu społecznym było celem konferencji "Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Czy jesteśmy na dobrej drodze?”, która odbyła się 4 marca 2011 r. na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Prelegenci zwracali m. in. uwagę na potrzebę zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienie jej systemem wspieranego podejmowania decyzji, na potrzebę wprowadzenia do systemu pomocy społecznej instrumentów wspierających niezależne życie osób niepełnosprawnych, na nadopiekuńczość i protekcjonalizm wobec osób niepełnosprawnych, rolę zatrudnienia w ich niezależnym życiu.

Największą dyskusję wywołała kwestia sytuacji w domach pomocy społecznej i prawa ich mieszkańców do prowadzenia niezależnego życia. Uczestnicy różnili się co do poglądów na to, czym jest niezależne życie i czy mieszkańcy domów pomocy społecznej mają do niego prawo. Nieliczni zwolennicy domów pomocy społecznej koncentrowali się na organizacji czasu ich mieszkańców a nie na potrzebie zapewnienia im możliwości niezależnego życia. Jednak większość uczestników konferencji nie podzieliła tego stanowiska. Agnieszka Dudzińska zaprezentowała koncepcję mieszkań chronionych jako alternatywy dla domów pomocy społecznej.

Katarzyna Krysiak przedstawiła sytuację osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Podkreśliła marginalizację tej grupy osób i ich rodzin, w szczególności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i pogłębianiu tego wykluczenia wraz z wiekiem niepełnosprawnego członka rodziny. Prelegentka zwróciła uwagę na brak systemu wsparcia dla tych rodzin, co często zmusza je do podejmowania dramatycznych decyzji o umieszczeniu osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej. Jak zauważyła K. Krysiak, utrzymanie tych osób w domach pomocy społecznej kosztuje więcej niż stworzenie nowoczesnego systemu wsparcia dla ich rodzin. Kolejnym aspektem poruszonym w wystąpieniu był lęk rodziców, że po ich śmierci osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trafi do domu pomocy społecznej, w którym będzie traktowana przedmiotowo a nie podmiotowo.

Wiceprzewodnicząca Zarządu PFON Krystyna Mrugalska zauważyła, że niezależne życie to rozwój w dorosłości, dlatego wsparcie powinno polegać na składaniu osobom niepełnosprawnych ciągle nowych ofert umożliwiających rozwój.

"Wiele osób uważa, że osobom niepełnosprawnym trzeba zapewnić jakieś atrakcje a nie pracę. Wiele osób bardzo się dziwi, że ja pracuję… Odkąd pracuję, stałem się bardziej samodzielny i odpowiedzialny za swoje życie" - mówił self-adwokat* Marcin Szarłat.

Wypowiedzi prelegentów i żywe reakcje uczestników konferencji dowodzą, jak bardzo różni się postrzeganie przez różne osoby tych samych aspektów życia społecznego. Przykład mieszkań chronionych i zwiększania samodzielności osób z niepełnosprawnością pokazuje, że ważne jest wczesne spojrzenie na wychowanie, edukację czy terapię osób z niepełnosprawnością jako form wspierania a nie opieki. Człowiek uczony samodzielności będzie przygotowany do samodzielnego życia i odpowiadania za siebie.

Konferencja została zorganizowana przez Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego i Fundację Droga do Domu, we współpracy z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Łodzi, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Patronem medialnym była Telewizja Toya.

Krzysztof Kurowski

 

* Self-adwokat - osoba niepełnosprawna intelektualnie, która potrafi reprezentować siebie, dbać o własne interesy, załatwiać własne sprawy urzędowe przy pomocy tzw. osób wspierających oraz, w razie potrzeby, pomagać innym niepełnosprawnym [przyp. red.].

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).