Nowe perspektywy dialogu - plakat konferencji

Zapraszamy do udziału w konferencji „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych”, której celem jest dyskusja nad aktualnymi, budzącymi coraz szersze zainteresowanie, problemami zarządzania komunikacją w kontekście procesów decyzyjnych oraz nad wykorzystaniem narzędzi internetowych na rzecz włączenia społecznego w te procesy.

 

 

Termin:

28 maja 2014 r.

 

Miejsce:

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, sale: 315 i 316.

 

Organizatorzy:

Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Studio Promocji MIT oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

O konferencji:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej zajmujących się komunikacją publiczną, dialogiem i partycypacją, zwłaszcza reprezentantów miast polskich, badaczy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i think-tanków oraz studentów.

Konferencja nawiązuje do dorobku dwóch debat zorganizowanych przez Centrum Deliberacji IS UW wraz z partnerami z kraju i ze świata: konferencji: „Deliberation: values, processes, institutions” (2012) i konferencji: „O mieście z mieszkańcami” (2013). Każda zgromadziła ponad 100 uczestników z uczelni, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Obecnie planowana konferencja ma pogłębić i uszczegółowić wątki związane z wykorzystaniem nowych technologii w komunikacji między samorządem i mieszkańcami. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom praktycznym, wynikom najnowszych badań, w tym badań o charakterze ewaluacyjnym, dotyczących projektów wdrożeniowych przygotowywanych przez instytucje badawcze, think-tanki oraz administrację publiczną za granicą i w Polsce.

Podczas spotkania zabiorą głos eksperci z Polski i zagranicy. Udział potwierdzili: Stefaan Verhulst (GovLab, Uniwersytet Nowojorski – NYU), Franco Accordino (Komisja Europejska) i Dominique Cardon (Orange Labs, Centrum Badań nad Ruchami Społecznymi, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Paryż). Wśród prelegentów znajdą się autorzy i realizatorzy projektów wykorzystujących narzędzia internetowe do pogłębionego dialogu i szukania rozwiązań dla problemów z zakresu polityk publicznych w odwołaniu do wiedzy i potrzeb obywateli. Zostaną też zaprezentowane założenia projektu: „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych” realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski (lider), Politechnikę Warszawską, Związek Miast Polskich, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania i Studio Promocji MIT.

Konferencja zgromadzi innowatorów w dziedzinie demokratyzacji komunikacji z wykorzystaniem ICT. Wydarzenie ma też pozwolić włączyć się w dialog młodym ludziom. Jednym ze środków prowadzących do realizacji tego celu będzie prezentacja prac fotograficznych studentów uczelni polskich i zagranicznych obrazujących dialog. Studentom dedykowany jest konkurs „Dialog w kadrze” (druga edycja).

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).