Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni - banner

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni zaprasza na konferencję "Dostępność informacji w sieci - Accessibility Camp 2015". Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich i firmy Microsoft.

 

Konferencja odbędzie się 21 maja 2015 r., w godz. 10.00–16.30 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do 31 maja 2015 roku wszystkie publiczne strony internetowe muszą być zgodne ze standardami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 wydanymi przez World Wide Web Consortium na poziomie AA.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem braku dostępności informacji elektronicznej i włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami. W programie przewidziano m.in. wystąpienia na temat ram prawnych dostępności serwisów internetowych i dokumentów elektronicznych, a także prezentacje rozwiązań technicznych zwiększających dostępność treści multimediów.

Spotkanie będzie również okazją do wręczenia nagród laureatom czwartej edycji konkursu "Otwarta Cyberprzestrzeń 2015" za najciekawsze działania na rzecz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałania wykluczeniu tych osób.

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy mają wpływ na tworzenie informacji, szczególnie w serwisach internetowych, i na komunikację elektroniczną z obywatelami, dla osób decyzyjnych w urzędach, odpowiadających za wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę dostępności komunikacji z niepełnosprawnymi obywatelami.

Konferencja będzie wydarzeniem panelowym, łączącym prelekcje specjalistów z praktycznymi warsztatami. Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru ścieżki tematycznej z zakresu szeroko pojętej dostępności. Pozwoli to każdemu, bez względu na poziom zaawansowania, znaleźć interesujący dla niego temat.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).