Konsultacje

Projekt Trener pracy - logo

Zapraszamy do udziału w konsultacjach "Raportu regulacyjnego w zakresie systemowego umocowania usług trenera pracy". Dokument powstał na podstawie założeń zawartych w produkcie finalnym pt. "Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy", wypracowanych w projekcie „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

 
konsultacje społeczne - logo

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest opracowanie sprawozdania z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zostanie ono przedstawione Komitetowi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. praw osób niepełnosprawnych.

 
wózek

Zwiększenie dostępności sprzętu niezbędnego osobom z niepełnosprawnościami do godnego życia - to główne założenie obywatelskiego projektu zmian w rozporządzeniu dotyczącym zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Projekt przygotował Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

 
logo programu

Do 25 października 2013 r. potrwają konsultacje „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES). Opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokument określa projektowaną politykę państwa w tym zakresie i - w zamierzeniu - obejmuje cały sektor ekonomii społecznej w kontekście jego dalszego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu i do udziału w konsultacjach.

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - logo

3,7 mld euro zostanie w najbliższych latach przeznaczone na wsparcie reform w obszarach zatrudnienia, adaptacyjności, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych oraz Gwarancji dla młodzieży.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).