wózek

Zwiększenie dostępności sprzętu niezbędnego osobom z niepełnosprawnościami do godnego życia - to główne założenie obywatelskiego projektu zmian w rozporządzeniu dotyczącym zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Projekt przygotował Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zdaniem twórców projektu, sprzęt rehabilitacyjny podlega przestarzałemu i niefunkcjonalnemu systemowi refundacji, który sprawia, że osoby niepełnosprawne, na ogół niezamożne, nie mogą używać odpowiedniego sprzętu, niekiedy muszą czynić oszczędności odbijające się na ich zdrowiu lub nawet rezygnować z rehabilitacji.

Wśród przedmiotów ułatwiających poruszanie się oraz urządzeń i technologii wspomagających znajdują się protezy i ortezy, gorsety i obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, soczewki, aparaty słuchowe, zestawy infuzyjne, cewniki, materace rehabilitacyjne i wiele innych, dla których autorzy projektu określają bardziej przystępne zasady refundacji.

Oprócz zmiany kwot refundacji, postulowane jest także wprowadzenie dwutygodniowego okresu, w którym możliwy jest zwrot sprzętu i powołanie w wojewódzkich oddziałach NFZ komisji monitorujących sytuację na rynku wyrobów medycznych objętych refundacją.

Autorzy przyznają, że realizacja ich postulatów wymaga większych wydatków na refundację. Równocześnie jednak zwracają uwagę na oszczędności wynikające z uszczelnienia systemu i zmniejszenia liczby hospitalizowanych osób, wprowadzenia konkurencji na rynku i ograniczenia nadużyć finansowych.

Projekt został poddany szerokim konsultacjom i - jak piszą autorzy - zdobył poparcie innych ogólnopolskich organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizacje popierające projekt przekazały PFON uwagi i propozycje, dotyczące m.in. zmiany wysokości dofinansowania okularów dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i aparatów słuchowych.

Wśród zgłoszonych postulatów znalazły się też:

 • zmiana ograniczeń w dostępie do pieluchomajtek i ukrócenie polityki „arbitralnego limitowania urzędowego dostępu do przedmiotów ortopedycznych w takim schorzeniu jak SM”;
 • umieszczenie w wykazie jednorazowych igieł do automatycznych wstrzykiwaczy PEN w ilości 5 sztuk na fiolkę insuliny (czyli 25 sztuk na opakowanie) oraz opatrunków na trudno gojące się rany w wypadku powstania tzw. „stopy cukrzycowej”;
 • zwiększenie dostępności przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które powinny być finansowane w całości;
 • ujednolicenie kryterium medycznego uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych;
 • poszerzenie listy lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na refundowane środki absorpcyjne;
 • refundowanie większej ilości materiałów absorbcyjnych dla osób z ciężkim nietrzymaniem moczu;
 • obniżenie cen i podwyższenie jakości obuwia ortopedycznego,
 • wprowadzenie refundacji nowoczesnych sprzętów ortopedycznych mających na celu maksymalne umożliwienie osobom niepełnosprawnym niezależnego życia, mobilności osobistej i możliwie największej samodzielności;
 • skrócenie określonego przez NFZ, zbyt długiego w stosunku do zużycia sprzętu ortopedycznego (pończocha kikutowa, obuwie ortopedyczne, ortezy, wózki itp.) czasu jego użytkowania;
 • skrócenie czasu zakupu refundowanego wózka.

 

Do pobrania:

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).