PFON w EDF

Ilustracja: ręka w ochronnej rękawiczce otwierająca klamkę drzwi

Europejskie Forum Niepełnosprawności alarmuje, że instytucje służące do stałego pobytu osób niepełnosprawnych w okresie pandemii COVID-19 staja się ogniskami zarażeń, a także nadużyć wobec pensjonariuszy – i wzywa rządy do natychmiastowego działania w tej sprawie PFON reprezentuje Polskę w EDF.

 
Fot. Posiedzenie Zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawnych w Dublinie

W dniach 21-22 maja 2016 odbyło się w Dublinie doroczne Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF), poprzedzone w dniu 20 maja posiedzeniem Zarządu EDF, którego członkiem jest – jako przedstawicielka PFON – Małgorzata Koter-Mórgowska, przewodnicząca Zarządu Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.

 
Fot. Posiedzenie Zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawnych w Amsterdamie

W dniach 12-13 marca 2016 w Amsterdamie odbyło się posiedzenie Zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF), poprzedzone konferencją „Od rozwiązań globalnych do lokalnych - budowanie włączających lokalnych społeczności z perspektywy Unii Europejskiej”.

 
Ilustracja: Mapa państw Unii Europejskiej

2 grudnia 2015 Komisja Europejska opublikowała Europejski Akt Dostępności. Dokument stanowi propozycję nowej Dyrektywy UE, która ma regulować wymagania wobec szeregu produktów i usług dostępnych na wspólnym europejskim rynku, czyniąc je bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami. Akt od dłuższgo czasu był ważnym postulatem EDF.

 
Fot. Zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawnych w Brukseli - prezydium obrad

Zalecenia ONZ wobec Unii Europejskiej, dotyczące wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych były głównym tematem posiedzenia Zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF), jakie miało miejsce w dniach 30 października i 1 listopada 2015 r. w Brukseli. Szczególnie wiele uwagi poświęcono też kryzysowi związanemu ze sprawą uchodźców w kontekście osób z niepełnosprawnościami, w tym kobiet i dzieci.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).