stacja - peron (fot. mad/marzanka.eu)

Kolejne porozumienie Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF) w sprawie Europejskiej ustawy o dostępności. Tym razem EDF, którego członkiem jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, łączy siły z organizacjami odpowiedzialnymi za transport kolejowy i prawa pasażerów.

 

Trwające w Komisji Europejskiej prace nad Europejską ustawą o dostępności (European Accessibility Act) zmobilizowały EDF do współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Europejskich Przewoźników Kolejowych i Firm Infrastrukturalnych (SEP) oraz Europejską Federacją Pasażerów (EFP). Organizacje, reprezentujące największe firmy sektora kolejowego i zajmujące się prawami pasażerów, uzgodniły wspólne oświadczenie, które dotyczy przygotowywanej ustawy. Nowy akt prawny jest uważany za krok milowy w walce o dostępność m.in. usług transportowych na terenie całej Unii.

Dlatego EDF, SEP i EFP postanowiły zwrócić się do władz Unii m.in. z następującymi postulatami:

 • transport pełni kluczową rolę w kwestii dostępu do dóbr i usług - dlatego dostępność środków transportu jest jednym z priorytetów, jakie powinny być brane pod uwagę w pracach nad nowym prawem UE;
 • należy przyjąć holistyczne podejście do kwestii transportu - organizacje podkreślają, że wszelkie środki transportu muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i tych, które mają problem z poruszaniem się;
 • UE musi zwracać baczniejszą uwagę na kwestie związane z transportem - nowe wymagania, jakie pojawią się w związku z ustawą o dostępności nie mogą powodować wzrostu cen w środkach transportu. Niezbędne jest w tym zakresie wspomaganie firm przez Unię i państwa członkowskie.

Sygnatariusze oświadczenia wierzą, że Komisja Europejska weźmie pod uwagę ich stanowisko i przygotuje ustawę zgodnie z ich postulatami. Zwracają uwagę także, że Unia musi wyznaczyć minimalne standardy dostępności, które spowodują zmiany w krajach członkowskich w tym zakresie, a także poprawią komunikację między producentami, operatorami i użytkownikami środków transportu. Tylko w ten sposób można bowiem zwiększać dostępność usług transportowych.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).