logo w3c

Wbrew oświadczeniu przyjętemu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, które zapewniają osobom z niepełnosprawnościami prawo do równego dostępu do wszystkich informacji i technologii komunikacyjnych, w tym Internetu, ponad 2/3 stron internetowych instytucji publicznych w Europie wciąż nie jest odpowiednio przygotowane - stwierdziło 11 marca 2013 r. Europejskie Forum Osób Niepełnsoprawnych (EDF).

 

Stanowisko EDF - organizacji, której członkiem jest PFON - jest odpowiedzią na opublikowany w grudniu 2012 r. przez Komisję Europejską projekt Dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego.

 

 

Jej założenia mają dotyczyć stron związanych m.in. z podatkami, poszukiwaniem pracy, edukacją, usługami zdrowotnymi itp. Po analizie dokumentów Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF), reprezentujące ponad 80 mln osób niepełnosprawnych na całym kontynencie, zaproponowało swoje uwagi do projektu:

Propozycja Komisji Europejskiej jest szansą dla całej Unii Europejskiej by wdrożyć założenia Konwencji, ale także dowieść, że zaangażowanie w kwestie ważne dla osób niepełnosprawnych ma charakter autentycznej troski. Europejski ruch osób z niepełnosprawnościami chce podkreślić, że tylko poszerzenie zakresu obowiązywania propozycji oraz przygotowanie odpowiednich mechanizmów wdrażających dyrektywę, może istotnie wpłynąć na poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami.

 

Czego oczekujemy?

 • Szerszego obowiązywania:
  naszym zdaniem obecny zakres obowiązywania propozycji jest zbyt restrykcyjny – powinna ona bowiem dotyczyć wszystkich stron instytucji publicznych, które świadczą usługi bezpośrednio dla mieszkańców, takie jak: szkoły, uczelnie, biblioteki, usługi zatrudnienia, usługi medyczne czy też usługi transportowe.
 • Mechanizmu wdrożeniowego:
  naszym zdaniem bez efektywnego mechanizmu wdrażania i tak samo efektywnego mechanizmu monitorowania, który zaangażuje także same osoby z niepełnosprawnościami i reprezentujące je organizacje, ta propozycja nie zapewni dostępności w takim zakresie, w jakim powinna.
 • Podejścia rynkowego:
  dyskusja o dostępności usług sieciowych powinna nie tylko skupiać się na korzyściach osób z niepełnosprawnościami, ale także na społecznych i ekonomicznych korzyściach, jakie wszyscy możemy z tego czerpać. Rolą rynku jest bowiem m.in. zwiększanie inkluzyjności, równości, niedyskryminacji i sprawiedliwości społecznej.
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).