osoba na wózku - grafika

11 lutego 2014 r. ruch osób z niepełnosprawnością zgromadzi się w Parlamencie Europejskim, by zaprezentować swój manifest dotyczący wyborów europejskich.

 

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych opowiada się za dostępnością nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego i prawem do głosowania w tych wyborach dla wszystkich obywateli Unii. Liderzy głównych ugrupowań politycznych w PE zgodzili się działać na rzecz tego prawa i popierać prawa osób z niepełnosprawnościami ogłaszane w ich manifestach. Do uzgodnień tych doszło podczas spotkania w czerwcu 2013 r.

Postulaty ruchu to:

 • wspieranie wizji Europy działającej przeciw wykluczeniu społecznemu – Europy trwałej, stabilnej i demokratycznej
 • reforma polityk gospodarczych i społecznych Unii Europejskiej w celu zapewnienia ochrony praw człowieka dla Europejczyków z niepełnosprawnościami
 • zapewnienie dostępności towarów i usług dla wszystkich obywateli UE
 • przyjęcie proponowanej ogólnej dyrektywy przeciw zjawisku dyskryminacji
 • szybka ratyfikacja przez UE i wszystkie państwa członkowskie Protokołu Fakultatywnego do Konwencji ONZ dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami
 • ustanowienie mechanizmów w ramach instytucji europejskich w celu uczynienia z Konwencji ONZ dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami główny nurt działań angażujących osoby z niepełnosprawnościami
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).