logo W3C

6 czerwca 2014 r. Rada Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii dyskutowała w Brukseli o projekcie unijnej dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych instytucji publicznych.

 

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) oczekuje, że konkluzje Rady będą zawierały wyraźne polityczne zobowiązanie do jak najszybszego przyjęcia "dyrektywy internetowej" (wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy został przyjęty pod koniec 2012 r.).

EDF ubolewa, że prezydencja Grecji w UE nie przyniosła postępu w tej sprawie. Wyraża jednocześnie nadzieję, że zbliżająca się prezydencja włoska potraktuje dokument priorytetowo, a przyjęcie dyrektywy zasadniczo zmieni sytuację 80 mln niepełnosprawnych Europejczyków.

Cenne zmiany do wniosku Komisji Europejskiej wniósł raport Parlamentu Europejskiego. Zmiany te będą korzystne dla większości obywateli w całej UE i wpłyną na rozwój europejskiego rynku internetowego, dając doskonały przykład tego, jak akt prawny może przyczynić się do wzrostu cyfrowego włączenia społecznego.

 

Czego potrzebujemy?

Niewiążące inicjatywy polityczne nie były w stanie zapewnić dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego, zdaniem EDF, "dyrektywa internetowa" powinna:

 • obejmować wszystkie publiczne strony internetowe, jak również usługi publiczne świadczone on-line, niezależnie od tego, czy właścicielem strony jest podmiot publiczny, czy prywatny;
 • zawierać skuteczne środki egzekucyjne, a także mechanizm monitorowania i sprawozdawczości, który obejmie osoby niepełnosprawne i organizacje, które je reprezentują;
 • uwzględniać nowe technologie, w tym aplikacje i wersje stron dla smartfonów i tabletów.

 

Dlaczego to takie ważne?

Z nowych przepisów będzie korzystało 80 mln niepełnosprawnych Europejczyków, 150 milionów osób w wieku powyżej 50 lat i wielu obywateli, którzy nie posługują się biegle nowymi technologiami. Ponadto, rynek deweloperów internetowych, który zatrudnia ponad 1 mln osób, będzie mógł rozwijać się w całej Unii, a rządy zaoszczędzą pieniądze, jeśli zmniejszona zostanie potrzeba tworzenia kosztownych alternatywnych sposobów dostarczania informacji lub usług z powodu niedostępności publicznych stron internetowych.

W lutym 2014 r. został przyjęty pierwszy europejski standard w sprawie dostępności produktów i usług teleinformatycznych (ICT). Zawiera on specjalny rozdział z wytycznymi dotyczącymi dostępności, które należy wdrożyć. Na całym świecie wytyczne te są znane jako WCAG poziom AA. Nadszedł czas, aby zacząć to praktykować.

 

Materiały:

 

 

Strony organizacji:

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).