Ilustracja: Mapa państw Unii Europejskiej

2 grudnia 2015 Komisja Europejska opublikowała Europejski Akt Dostępności. Dokument stanowi propozycję nowej Dyrektywy UE, która ma regulować wymagania wobec szeregu produktów i usług dostępnych na wspólnym europejskim rynku, czyniąc je bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami. Akt od dłuższgo czasu był ważnym postulatem EDF.

 

Zakres regulacji obejmuje m.in. usługi bankowe i bankomaty, komputery, telefony i urządzenia telewizyjne, telefonię oraz usługi audiowizualne, transport, książki elektroniczne i handel elektroniczny.

Komisja stwierdza, że w rezultacie osoby niepełnosprawne będą mogły czerpać korzyści z większej podaży dostępnych produktów i usług po bardziej konkurencyjnych cenach. Z tej ulepszonej oferty korzystać mogą również osoby starsze o podobnych potrzebach w zakresie dostępności, a także pozostałe osoby, które stają w obliczu wyzwań związanych z wypadkiem, tymczasową chorobą lub trudnymi warunkami, takimi jak słabe oświetlenie lub duży hałas.

Satysfakcja w EDF

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) z zadowoleniem wita ten długo oczekiwany akt prawny, który przez ponad trzy lata stanowił zasadniczy postulat kampanii EDF na rzecz swobody w poruszaniu się. Obecnie osoby z niepełnosprawnościami napotykają na liczne bariery, m. in. gdy chcą – tak samo jak wszyscy inni - swobodnie poruszać się po Europie. Europejski Akt Dostępności niesie w sobie ogromny potencjał dla pozytywnych zmian. Akt, który uzyska formę Dyrektywy, będzie miał zasadniczy wpływ na dostępność dóbr i usług dla osób z niepełnosprawnościami w UE.

Publikacja projektu EAD jest następstwem rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych, który we wrześniu wezwał Unię Europejską do przyjęcia Aktu Dostępności jako kroku w kierunku lepszego wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący EDF Yannis Vardakastanis wysoko ocenił fakt, że komisarz Marianne Thyssen dotrzymała obietnicy opublikowania Aktu jeszcze w tym roku. - 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, koncentrujący się w tym roku na dostępności i wzmocnieniu pozycji osób niepełnosprawnych. Ogłoszony Akt może przyczynić się do tego, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły lepiej korzystać ze swobodnego przemieszczania się osób, a także z dóbr i usług europejskiego Wspólnego Rynku. Akt Dostępności stanowił przez wiele lat czołowy priorytet EDF i jego organizacji członkowskich w ramach naszej kampanii na rzecz swobody w poruszaniu się. W nadchodzących tygodniach i miesiącach EDF i jego członkowie, wspólnie z instytucjami UE, organizacjami partnerskimi i innymi zainteresowanymi podmiotami, będą pracowali nad uczynieniem tego aktu prawnego znaczącym dla 80 milionów Europejczyków z niepełnosprawnościami - podkreślił Vardakastanis.

Co dalej?

Komisja Europejska zaplanowała 8-tygodniowy okres wstępnych konsultacji, w trakcie którego zainteresowani mogą wnieść swój wkład. Potem nastąpi zwykła procedura legislacyjna z udziałem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

EDF zapowiada swój udział w tych konsultacjach. EDF pracuje też nad bardziej szczegółową analizą tekstu Aktu, obszerne stanowisko w tej sprawie zostanie opublikowane wkrótce.

Według danych Komisji Europejskiej około 80 mln osób w UE jest w pewnym stopniu dotkniętych niepełnosprawnością. Ze względu na starzenie się społeczeństwa oczekuje się, iż do roku 2020 liczba ta wzrośnie do 120 mln.

Treść aktu do pobrania w języku angielskim (DOCX 170 KB).

Wniosek Komisji Europejskiej w języku polskim, zawierający treść aktu wraz z trzema załącznikami, do pobrania  na tej stronie (strona zewnętrzna - PDF 870 KB, 330 KB, 210 KB, 210 KB).


źródło: EDF, KE, tłum. M. Koter-Mórgowska

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).