Ilustracja: ręka w ochronnej rękawiczce otwierająca klamkę drzwi

Europejskie Forum Niepełnosprawności alarmuje, że instytucje służące do stałego pobytu osób niepełnosprawnych w okresie pandemii COVID-19 staja się ogniskami zarażeń, a także nadużyć wobec pensjonariuszy – i wzywa rządy do natychmiastowego działania w tej sprawie PFON reprezentuje Polskę w EDF.

 

EDF zwraca uwagę, że łącznie milion osób z niepełnosprawnościami żyje w takich instytucjach, a obecnie znalazło się w sytuacji trudniejszej niż kiedykolwiek: osoby te są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania, ale tez doświadczają fizycznych i psychologicznych nadużyć, związanych z izolacją, zaniedbań, a zdarzają się nawet ich porzucenia.

W dokumencie wskazano kilka poruszających przykładów takich sytuacji: m. in. greckich szpitali psychiatrycznych, które zamykają osoby w pokojach pozbawiające ich dostępu do telefonów komórkowych i internetu, włoski przypadek masowego zakażenia 70 osób w instytucji stałego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy podobny przypadek z Polski, gdzie j zarażonych zostało 52 spośród 67 mieszkańców, a także 8 z 14 osób z personelu. Podobnych sytuacji wskazano więcej.

Przedstawiono listę szczegółowych oczekiwań wobec władz, zarówno lokalnych, jak i na szczeblu Unii Europejskiej,  których realizacja przyczyniłaby się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością.

Pełny dokument do pobrania poniżej.

 
 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).