Porady i wsparcie

logo KSON

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza do korzystania z Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kontakt bezpośrednio, telefonicznie, e-mailem lub przez komunikatory internetowe. Centrum oferuje bezpłatne porady prawne, porady psychologa, pośrednika pracy, Społecznego Rzecznika Interesów Osób Niepełnosprawnych i mediatora sądowego, porady i informacje w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

 
Fundacja Fuga Mundi - logo

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawno-społecznego i informacji udzielanych drogą internetową. Poradnictwo jest świadczone bezpośrednio, za pomocą poczty elektronicznej. Na stronie projektu można znaleźć także podstawowe informacje ważne dla osób niepełnosprawnych, wzory pism procesowych i urzędowych oraz inne przydatne dokumenty.

 
Wejście do siedziby RPO - foto (fot. mad/marzanka.eu)

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało ulotkę informacyjną na temat pełnionej przez RPO funkcji niezależnego organu ds. równego traktowania. Ulotka zawiera m.in. formularz wniosku, za pomocą którego każdy może się zwrócić do Rzecznika o interwencję w obronie swoich praw naruszonych przez organy władzy publicznej (pobierz PDF - 813 KB).

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).