ALT

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepsze opracowania dotyczące zasady niedyskryminacji i promocji różnorodności w środkach masowego przekazu.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

 • opracowania (rozumiane jako ekspertyzy, analizy, raporty, badania itp.) dotyczące treści przekazów medialnych w kontekście promocji zasady niedyskryminacji i różnorodności
 • podręczniki trenerskie i materiały szkoleniowe, zwracające uwagę mediów na problematykę stereotypów i dyskryminacji.

Organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w konkursie, przesyłając do 5 listopada swoje opracowanie w jednej z tych kategorii. Prace oceni jury w składzie:

 • Agnieszka Graff – doktor nauk społecznych, feministyczna publicystyka i pisarka
 • Mariusz Kurc – redaktor naczelny dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego LGBT "Replika"
 • Piotr Pacewicz – publicysta „Gazety Wyborczej”, podejmujący tematykę praw człowieka
 • Aleksandra Różalska – adiunkt w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych UŁ
 • Marek Sołtys – prezes Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

Nagrodą jest wydanie książkowe zwycięskich materiałów - organizator zapewni opracowanie graficzne, druk w 1000 egzemplarzy i nieodpłatną dystrybucje publikacji wśród mediów, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).