logo PSOUU

25 października 2013 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zorganizowało w Och-Teatrze w Warszawie galę jubileuszową z okazji swego 50-lecia. Gala stanowiła jednocześnie finał kampanii informacyjnej „Włączeni w życie”.

 

PSOUU to wyjątkowo długowieczna organizacja, a jej zasługi zostały docenione przez najwyższe władze państwowe. Od początku istnienia, kiedy nie funkcjonowała jeszcze dzisiejsza nazwa Stowarzyszenia, grupa rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną walczyła o równe szanse i włączenie ich podopiecznych w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Gala pokazała, że rozpoczęte pół wieku temu zadanie zostało wspaniale wypełnione. Trudno nie doceniać ogromu pracy, wrażliwości i determinacji, jakie były potrzebne, aby dziś świętować sukces.

Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu o historii PSOUU - od trudnych początków, nieformalnych inicjatyw rodziców dzieci niepełnosprawnych, przez zmaganie się z władzami PRL o zauważenie problemu, po szczególną rolę państwa Garlickich, którzy przenieśli uznawane dotąd za przykre i prywatne sprawy do sfery publicznej. Film pokazał również rozwój już oficjalnej organizacji po zmianie ustrojowej i czasy współczesne.

Licząca obecnie 12 tysięcy członków i prowadząca 120 kół terenowych organizacja ciągle rozszerza działalność, przynosząc lepszy los tysiącom niepełnosprawnych intelektualnie osób. Początek lat 90. to czas, kiedy zaczęły powstawać placówki WTZ dla dorosłych, Centra Doradztwa Zawodowego oferujące zatrudnienie przy wsparciu trenera pracy, a od roku 1997 - niepubliczne placówki oświatowe profesjonalnie edukujące osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dumą PSOUU są koła terenowe, współpracujące ze społecznościami lokalnymi, potrafiące dostosować swoją ofertę do zapotrzebowania.

Po projekcji prezes Zarządu Głównego PSOUU Joanna Janocha oficjalnie otworzyła uroczystość, opowiadając o aktywności kół terenowych, o tym że to „determinacja rodziców włączyła niepełnosprawnych do społeczeństwa”. Minutą ciszy uczczono pamięć działaczy, którzy odeszli.

Najwięcej braw zebrała honorowa prezes PSOUU Krystyna Mrugalska, która nie kryła wzruszenia, mówiąc że „niemożliwe czasem bywa możliwe”. K. Mrugalska przytaczała fakty i anegdoty o trudnych początkach, z pamięci odtwarzała rozmowy z rodzicami i osobami niepełnosprawnymi, które niekiedy okazywały się przełomowe dla obu stron. Przypomniała również przykład słynnego „systemu stargardzkiego”, przynoszącego znakomite efekty rehabilitacyjne (opisanego w wydanej przez PFON w ramach projektu badawczego książce "Życie w integracji. »Stargardzki model« lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną"). Prezes Mrugalska zaznaczyła, że dla PSOUU najważniejsi są self-adwokaci, ponieważ podejmują działania obywatelskie. Odniosła się również do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, kończąc optymistycznie wystąpienie słowami: „mamy to, o co nam chodziło na początku”.

Główną częścią gali było wręczenie odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym działaczom Stowarzyszenia. Członkowie PSOUU odebrali je z rąk prezydenckiej minister Ireny Wóycickiej. Pani minister skierowała ciepłe słowa do nagrodzonych, doceniając ich profesjonalizm, wrażliwość i zaangażowanie i życząc „sensu pracy nie na sto lat, ale na zawsze”. Za prawdziwą siłę PSOUU uznała autonomiczne działanie kół terenowych, podkreśliła wartość godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzący galę odczytali listy przesłane przez Marszałek Sejmu RP Ewę Kopacz i wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka, które zostały przyjęte brawami. W imieniu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy, dyrektor Biura Teresa Hernik przekazała pamiątkowy grawerton na ręce Krystyny Mrugalskiej i Joanny Janochy – „z nadzieją na kontynuację dzieła”. Odczytano również list Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Zgromadzeni w Och-Teatrze wysłuchali zrealizowanej przez osoby z niepełnosprawnością audycji radiowej – wywiadu ze znanymi dziennikarzami. Wiceprezes NBP Małgorzata Zaleska zaprezentowała okolicznościowe monety z napisem „Włączeni w życie”, wybite z okazji 50-lecia PSOUU. Otrzymali je wszyscy uczestnicy ceremonii. Publiczność dowiedziała się także o innych prospołecznych działaniach Banku, m.in. kampanii „NBP nie wyklucza”.

Galę zakończył spektakl teatralny przygotowany przez niepełnosprawnych aktorów z Ostródy - grupę teatralną „Przebudzeni”.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).