Monika Szczygielska. Dostępni.eu Fundacja Widzialni - klatka z filmu

Napisy na żywo to przełom w dostępności konferencji i imprez kulturalnych dla osób z dysfunkcjami słuchu. Teraz wykorzystanie tej technologii jest możliwe także w Polsce.

 

Blisko milion Polaków boryka się z poważnymi problemami ze słuchem. Co czwarta osoba po 65. roku życia ma niedosłuch. Wszystkich słabosłyszących i niesłyszących, w tym ogłuchłych, jest 10 razy więcej niż osób głuchych preferujących tłumaczenie na język migowy. Dlatego obok języka migowego należy jednocześnie stosować inne rozwiązania, takie jak pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie osób korzystających z aparatów słuchowych i napisy na żywo, czyli symultaniczny przekaz tekstowy (SPT).

SPT polega na wyświetlaniu w formie tekstu na ekranach przebiegu wydarzenia w czasie rzeczywistym (lub niemal rzeczywistym). Ma on znaczenie wszędzie tam, gdzie zrozumiałość mowy jest priorytetem. Sprawdza się podczas debat, konferencji, wykładów. Napisy powstają za pomocą programu do rozpoznawania mowy, z udziałem respeakerów, którzy powtarzają usłyszane wypowiedzi i korygują zapisany tekst przed wyświetleniem na ekranie. Ten sposób powstawania napisów na żywo przypomina tłumaczenie symultaniczne – jest to niejako przekład z języka polskiego fonicznego na pisany. Od napisów w kinie czy teatrze ten rodzaj napisów różni to, że powstają one na żywo.

Rozwiązanie to jest bardzo popularne w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Respeaking jest podstawą tworzenia napisów m.in. w programach BBC na żywo.

W Polsce napisy na żywo testowano w 2013 roku podczas dwóch konferencji: w czerwcu w Sejmie i we wrześniu w Pałacu Prezydenckim. Odbyła się także pierwsza próba zastosowania tej metody w napisach nadawanych na żywo w przekazie on-line. Testy potwierdziły, że zadanie jest technologicznie możliwe, a jakość napisów – odpowiednia do zastosowań konferencyjnych.

Napisy na żywo podczas transmisji wideo on-line, choć przewidują je międzynarodowe standardy (WCAG 2.0. AA), w Polsce zostały pominięte – ze względów technologicznych – w rozporządzeniu z 12 kwietnia 2012 roku definiującym zakres dostępności stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do niedawna faktycznie nie było w Polsce wystarczająco dopracowanego programu rozpoznawania mowy, dzięki któremu byłoby to wykonalne. Obecnie taki program istnieje, są też pierwsi respeakerzy, którzy potrafią realizować napisy w czasie rzeczywistym. Jeśli więc chcemy, aby organizowane przez nas wydarzenia były dostępne dla osób z dysfunkcjami słuchu, by mogły one swobodnie uczestniczyć w dyskusji, warto z niego korzystać.

W realizacji projektu uczestniczą: Fundacja Widzialni, Dostępni.eu, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Biuro Informatyki Kancelarii Sejmu RP. Pracujemy z polskim programem Magic Scribe firmy Unikkon Integral.

 

Więcej o przebiegu projektu i organizacji dostępnych wydarzeń - w materiale filmowym zrealizowanym przez Dostępni.eu (wersja z napisami i tłumaczeniem migowym):

 

Dostępne wydarzenia - kadr z filmu

Dostępne wydarzenia (napisy, PJM) - film (6'43'')

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).