pracownia

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” zaprasza na szkolenia podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej w warsztatach terapii zajęciowej „ICF i zatrudnienie wspomagane w praktyce WTZ”.

 

Szkolenia będą się odbywały od 3 lipca do 7 grudnia 2014 r. Szczegóły i formularze - na stronach realizatorów projektu:

 

Zatrudnienie wspomagane, czyli zatrudnienie na otwartym rynku pracy przy indywidualnym wsparciu trenera pracy jest najskuteczniejszą formą wprowadzania na ten rynek osób z niepełnosprawnością. Elementy zatrudniania wspomaganego, szczególnie działania polegające na identyfikacji umiejętności, kompetencji, mocnych i słabych stron osób niepełnosprawnych, tworzeniu IPD, aktywnym pośrednictwie pracy, budowaniu doświadczeń poprzez udział w praktykach zawodowych i stażach, z powodzeniem można wykorzystać w codziennej pracy WTZ.

ICF, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia jest modelem uniwersalnym, za pomocą którego opisuje się funkcjonowanie w odniesieniu do funkcji ciała ludzkiego, aktywności człowieka jako jednostki oraz jego uczestnictwa w życiu społecznym. Włączenie charakterystycznej dla ICF filozofii wieloaspektowości w opis funkcjonowania uczestników WTZ umożliwi pełną diagnozę potencjału, racjonalne planowanie i ewaluację podejmowanych działań.

Udział kadry warsztatów terapii zajęciowej w szkoleniu pozwoli na rozszerzenie kompetencji zespołów w zakresie skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).