Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar

Plany najbliżych działań, zwłaszcza dotyczących tzw. ustawy równościowej i innych projektów legislacyjnych, były tematem narady Koalicji na Rzecz Równych Szans, które odbyło się 22 września 2015 r. Gościem spotkania był nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, z którym dyskutowano o możliwościach współpracy i oczekiwaniach ze strony organizacji osób niepełnosprawnych.

 

Dr Adam Bodnar, nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, był gościem drugiej części spotkania. W swoim wystąpieniu RPO zaznaczył, że „mandat równościowy” traktuje bardzo poważnie, a wyrazem tego będzie powołanie dr Sylwii Spurek na stanowisko Zastępczyni RPO, odpowiedzialnej za te kwestie. Nowa zastępczyni i podległy jej Zespół będą bezpośrednim punktem kontaktowym dla organizacji równościowych.

Rzecznik stwierdził także, że bliska jest mu idea powołania Rady Społecznej przy RPO ds. Równego Traktowania, doradzającej RPO w kwestii kierunków podejmowanych działań. Zobowiązał się do ponownego złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy równościowej z ustawą zasadniczą.

W odniesieniu do praw osób niepełnosprawnych RPO zaznaczył, że będzie mocno angażował się w realizację Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz zabiegał o przyjęcie przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji.

W trakcie dyskusji przedstawiciel Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zaangażowanie się we wspieranie działań egzekwujących zapisy Konwencji dotyczące przestrzegania przez władze i administrację publiczną praw organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne, w tym respektowania w polityce publicznej roli i definicji organizacji osób niepełnosprawnych, sprecyzowanej przez Komitet do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z tą definicją, organizacje osób niepełnosprawnych, o których mówi Konwencja, to organizacje członkowskie, w których co najmniej połowę członków stanowią osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie, oraz które są zarządzane i kierowane przez osoby z niepełnosprawnościami.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego zaapelowali o przystępowanie do Koalicji Na Rzecz Równych Szans organizacji reprezentujących interesy konsumentów oraz praw pacjentów.

Na spotkaniu podsumowano również działania Koalicji w ostatnich miesiącach i omówiono kwestie organizacyjne.
Obecnie Koalicja liczy 64 organizacje członkowskie.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).