Praca osób niepełnosprawnych - ilustracja

Myśleliście o tym, co można zrobić, żeby więcej osób niepełnosprawnych miało zatrudnienie? Sądzicie, że ten pomysł jeszcze nigdzie w Polsce nie został zrealizowany? Świetnie, na takie właśnie pomysły czekają Fundacja „Merkury” i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Na ich realizację proponują pieniądze i wsparcie swych ekspertów.

 

Warunki nie wydają się skomplikowane: pomysł musi mieć  na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, jego realizacja nie może naruszać obowiązujących w Polsce norm prawnych oraz zasad równości płci i niedyskryminacji. I najważniejsze: pomysł musi być innowacją, czyli nie jest i nigdy dotąd nie był stosowany nigdzie w Polsce.

O granty na realizację mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą), jak i osoby prawne (publiczne i prywatne) oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Nabór pomysłów ma charakter ciągły i trwa do 28 lutego 2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie. Pomysły zgłoszone do 5 września 2016 r. zostaną rozpatrzone na posiedzeniach komisji oceniającej od 16 do 23 września i tego dnia zostaną ogłoszone pierwsze wyniki. Terminy kolejnych ocen będą podawane na stronach internetowych organizatorów. Tam też pobrać można dokumenty niezbędne do udziału w konkursie.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).