Ilustracja z ulotki projektu

Rozpoczął się projekt poszukujący innowacji w dziedzinie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Pomysły mogą zgłaszać zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne lub ich grupy. Ważne, aby pomysł dotyczący usług opiekuńczych był innowacyjny. Potencjalni grantobiorcy uzyskają wsparcie finansowe i merytoryczne w przetestowaniu i wdrożeniu swych rozwiązań.

 

Projekt pod nazwą „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Jego głównym celem jest wyłonienie i wykorzystanie w praktyce 7 innowacyjnych pomysłów poprawiających skuteczność usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do końca listopada 2016 r. trwa otwarty konkurs, w którym można zgłaszać swoje pomysły. Poszukiwane są innowacje dotyczące:

 • wsparcia rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza po zakończeniu okresu edukacji. Jak wskazują organizatorzy konkursu, poza systemem kształcenia formalnego brakuje miejsc opieki instytucjonalnej nad takimi osobami, co prowadzi często do sytuacji, gdy opiekunowie osób niepełnosprawnych są zmuszeni do rezygnacji z pracy zawodowej i życia osobistego na rzecz opieki nad nimi.
 • usług opiekuńczo-asystenckich w miejscu zamieszkania dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny (aby uniknąć umieszczania w instytucjonalnych formach opieki np. DPS). W szczególności występuje potrzeba organizacji zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla osób zależnych na wypadek zniedołężnienia lub śmierci ich rodziców albo opiekunów, a także wprowadzania rozwiązań środowiskowych w tym zakresie.
 • usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego, np. dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową czy intelektualną, które są samodzielne w codziennych czynnościach samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą szukać pomocy np. przy zapoznawaniu się z niektórymi dokumentami, ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy urzędowych i innych czynnościach biurowych.

Spośród zgłoszonych pomysłów zostanie wyłonionych 35, których autorzy otrzymają do 60 tysięcy złotych na pokrycie kosztów przetestowania swych innowacji w praktyce. Po przetestowaniu siedem najlepszych inicjatyw będzie wdrażanych w polityce  społecznej w Polsce.

Wyłonieni w konkursie grantobiorcy otrzymają także wsparcie doradcze i eksperckie w przygotowaniu swych innowacji do testowania oraz możliwość wymiany dobrych praktyk.

Szczegółowe informacje na temat projektu, procedur udzielania grantów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie PSONI (link poniżej). Organizatorzy zapraszają też do udziału w spotkaniach informacyjnych, organizowanych we wszystkich województwach.

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Realizuje go Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).