Ilustracja: Pilot telewizora, w tle ekran odbiornika

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała zalecenia dla nadawców w sprawie sposobu informowania odbiorców programów telewizyjnych o rodzaju i terminie emisji audycji zaopatrzonych w udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i z dysfunkcją słuchu. Odpowiednie oznaczenia literowe mają znaleźć się w zwiastunach programów, EPG oraz teletekście.

 

Jak wskazuje KRRiT, ustawa o radiofonii i telewizji zobowiązuje nadawców programów telewizyjnych do zapewnienia osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją wzroku i z dysfunkcją słuchu dostępu do tych programów przez wprowadzenie odpowiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących i tłumaczenia na język migowy. Ustawa wymaga, aby co najmniej 10 procent kwartalnego czasu nadawania programu (oprócz reklam i telesprzedaży) było wyposażone w takie udogodnienia.

Ustawa nie określa jednak sposobu informowania odbiorców o terminie emisji, czasie trwania oraz rodzajach udogodnień w poszczególnych audycjach. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że takie informacje są potrzebne, a także, że konieczne jest ustalenie jednolitych zasad ich publikowania.

Czego należy się spodziewać

Według przyjętych zaleceń należy stosować oznaczenia literowe jednoznacznie wskazujące na typ usługi:

 • AD – audiodeskrypcja,
 • N – napisy dla niesłyszących,
 • JM – tłumaczenie na język migowy.

W Elektronicznym Przewodniku po Programach (EPG) litery oznaczające rodzaj udogodnienia powinny pojawiać się na początku pola zawierającego opis audycji, co w praktyce wyglądałoby tak:

Wiersz 1. - czas  emisji:  16:05 – 17:00
Wiersz 2. – tytuł audycji: M jak Miłość
Wiersz 3. – opis audycji:  (AD) (N) Iza wciąż pomaga w opiece…

Natomiast w teletekście informacja literowa oznaczająca rodzaj udogodnienia powinna znajdować się przy odpowiedniej pozycji programowej na stronach z programem telewizyjnym i\lub na odrębnych stronach zawierających listę audycji z danym udogodnieniem. Wskazana jest odpowiednia informacja o obecności takich stron - stanowią zalecenia.

Informacje o udogodnieniach powiny znaleźc się także w zwiastunach audycji, czyli ogłoszeniach nadawcy nadawanych w formie krótkich materiałów wideo. Według zaleceń powinny się pojawić się na końcu takiej prezentacji, zarówno w postaci odpowiedniej informacji literowej, jak i głosu lektora, informującego o obecności udogodnienia.

Natomiast w ogłoszeniach nadawcy w formie planszowej powinny być stosowane oznaczenia literowe, a w przypadku dostatecznej ilości miejsca na planszy - w formie pełnego opisu (np. film z napisami dla niesłyszących).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaleca także, aby informacje o udogodnieniach zamieszczać również w czasie emisji programów: oznaczenia literowe o rodzaju udogodnienia powinny pojawić się w rogu ekranu, obok oznaczenia kategorii wiekowej odbiorcy, i być widoczne przez 20 – 30 sekund od momentu rozpoczęcia audycji oraz po każdej przerwie reklamowej.

To zalecenia, nie obowiązek

Uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie udogodnień została podjęta na posiedzeniu 24 listopada 2016 r., po konsultacjach społecznych trwających od 29 czerwca do 30 września 2016 r.

Dokument stanowi dla nadawców wytyczne, nie ma jednak bezwzględnego obowiązku jego stosowania. 

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).