Z kraju

Projekt inVISIBLE - banner

Fundacja Artystyczna Perform zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w projekcie tanecznym „inVISIBLE”. Podczas serii czterech weekendowych warsztatów organizowanych w Warszawie od września do grudnia taniec stanie się medium łączącym w twórczym działaniu osoby niewidzące i tancerzy/choreografów.

 
Logo MEN

24 lipca 2015 r. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 
Granice Warszawy ze znakiem "Niepełnosprawni"

Na oficjalnej mapie stolicy przybyła kolejna ważna warstwa - "Warszawa dostępna" z danymi z wyszukiwarki Niepełnosprawnik, gdzie można sprawdzić dostępność miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

 
Festiwal Ślimakowe rytmy - logo

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe Centrum Słuchu zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” (Warszawa, 15-16 lipca 2015 r.).

 
Polska Akademia Dostępności - logo

Fundacja Widzialni zaprasza do udziału w II edycji Konkursu "The Best of Accessibility Project" organizowanego w projekcie Polska Akademia Dostępności. Celem konkursu jest wyłonienie projektów i inicjatyw, które pomagają przezwyciężać bariery w dostępie do zasobów internetowych i informacji w wersji cyfrowej.

 
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).