10 Kongres PFON - banner

Zmiana zapisów w statucie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, obejmująca m.in. obniżenie progu liczebności organizacji, która może zostać członkiem PFON, zarówno w przypadku członków zwyczajnych jak i stowarzyszonych - to jedna z kilku kluczowych kwestii omawianych 18 września 2013 r. na X Kongresie PFON.

 

Dyskutowano także o kształcie przyszłego systemu finansowania rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w kontekście planowanej likwidacji PFRON.

Przy tej okazji poruszono także temat systemu orzecznictwa o niepełnosprawności i rozważono możliwość opracowania obywatelskiego projektu zmian systemowych, który miałby doprowadzić do powstania nowej ustawy o orzecznictwie i rehabilitacji. Delegaci zaproponowali wypracowanie całkowicie nowej ustawy o osobach niepełnosprawnych, która byłaby silnie zakotwiczona w ratyfikowanej rok temu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Dyskusja dotyczyła także oceny działalności państwa w kontekście wdrażania Konwencji i monitorowania poczynań rządu w tej sprawie.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).