Blisko dwudziestu obserwatorów PFON uczestniczyło 29 października 2013 r. w posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, który zajmował się skargą Rzecznika Praw Obywatelskich na przepis uniemożliwiający sprawowanie urzędu wójta/burmistrza/prezydenta miasta osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (sygnatura K 51/12).

Obecność osób z niepełnosprawnościami miała być wyrazem zainteresowania środowiska tą kwestią i zaniepokojenia istniejącym, dyskryminującym przepisem prawa.

Obserwatorzy PFON przed budynkiem Trybunału

Trybunał sprawę odroczył. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawiciela Sejmu, zaskarżony przepis (art. 492 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy) jest niezgodny z Konstytucją.

Stanowisko to poparło 21 października Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, wskazując w obszernym piśmie do TK, że przepis jest niezgodny z zasadą równego traktowania wszystkich obywateli i wprost łamie regulacje Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami.

PFON zamierza brać udział w dalszych etapach postępowania i przyglądać się pracy Trybunału w tej sprawie.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).