Logo BPS

7 listopada 2013 r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w tworzeniu korzystnych warunków dla prowadzenia polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

 

Porozumienie obejmuje organizowanie finansowania realizacji programów społecznych, gromadzenie środków finansowych i innych aktywów do zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością oraz powoływanie podmiotów ekonomii społecznej. Obie instytucje chcą w ten sposób wzmacniać wrażliwość społeczną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

- Podpisanie listu intencyjnego jest ważnym krokiem we współpracy sektora finansowego z organizacjami pozarządowymi typu non-proft. Bank BPS zrzesza banki spółdzielcze – lokalnie istotne instytucje bankowe i razem z nimi tworzy ogólnopolską sieć. Na podobnej zasadzie opiera się działalność PFON, który zrzesza organizacje osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Obie instytucje działają sieciowo, wspierając w ten sposób działania skoncentrowane na społecznościach lokalnych – powiedziała Anna Machalica-Pułtorak, Przewodnicząca Zarządu PFON.

PFON reprezentując osoby niepełnosprawne, pracuje nad zmianą postaw społecznych wobec tej grupy oraz wpływa na politykę państwa i rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób niepełnosprawnych. Banki spółdzielcze wspierają i silnie angażują się w życie lokalnych środowisk, w których działają. Są blisko ludzi, powstały najpierw z potrzeby serc, a dopiero w drugiej kolejności w wyniku potrzeb ekonomicznych. Banki spółdzielcze i PFON, realizując równolegle misję ekonomii społecznej, są naturalnymi partnerami do współpracy.

- Nasze wspólne działania mają pozwolić zaistnieć osobom niepełnosprawnym w gospodarce rynkowej. Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionów, w których działają banki spółdzielcze. Zależy nam na tym. Polskie banki spółdzielcze są mocno osadzone w środowiskach lokalnych i są otwarte na potrzeby innych. Mając taki atut, liczę na dobre efekty współpracy – podsumował Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Podpisany list intencyjny wpisuje się w wypełnianie postanowień i idei Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przyjętej przez ONZ w 2006 r. i ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r., m.in. dzięki staraniom PFON.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).