Publikacje z projektu: Trener pracy - okładki

Tłumaczenia, przedruki i oryginalne opracowania badawcze - trzynaście nowych pozycji książkowych w formie plików PDF i ePUB można pobrać z naszej strony w dziale "Publikacje PFON". Wydawnictwa, przygotowane w projekcie „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” ukazały się także drukiem i na płytach CD.

 

Materiały we wszystkich formach są dostępne bezpłatnie. Zachęcamy do lektury.

 

Tłumaczenia i przedruki:

 1. Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego - broszura informacyjna i standardy jakości
 2. Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego - zbiór praktycznych wskazówek
 3. Indywidualny staż i wsparcie. Zatrudnienie wspomagane podejście oparte na dowodach
 4. Kompendium dobrych praktyk. Zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej
 5. Cena wykluczenia. Konsekwencje ekonomiczne wykluczenia osób z niepełnosprawnością z rynku pracy
 6. Analiza korzyści biznesowych płynących z równouprawnienia i różnorodności
 7. Promowanie możliwości szkolenia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną - doświadczenia międzynarodowe
 8. Europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
 9. Rozwijanie talentów ścieżki kariery dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym
 10. Zdobywanie i ewaluacja kompetencji społecznych. Projekt Atlas

 

Dokumenty przygotowane w projekcie:

 1. Dokument uwzględniający wiedzę zastaną na temat funkcjonowania trenera pracy, na podstawie polskich i zagranicznych opracowań
 2. Raport z analizy systemu prawnego i zakresu możliwości wprowadzenia w nim zmian w kontekście mainstreamingu produktu w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 3. Raport z badania funkcjonujących modeli świadczenia usług przez trenera pracy
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).