W dialogu - logo

Zwracamy się do Internautów, w szczególności do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, z prośbą o aktywne wsparcie ważnego i dobrze służącego osobom z niepełnosprawnościami przedsięwzięcia. Pomóżcie nam zebrać jak najwięcej ankiet rozpoznających potrzeby i poglądy środowisk osób niepełnosprawnych dotyczące konsultacji społecznych.

 

Musimy zatroszczyć się – i mamy po temu dobrą okazję – aby zrobić duży krok w kierunku poprawy pozycji politycznej osób niepełnosprawnych i zwiększenia ich wpływu na decyzje władz lokalnych. Nasze środowisko powinno mieć rzeczywiste możliwości oddziaływania na samorządy, aby skutecznie eliminować czynniki dyskryminacji i bariery uczestnictwa w życiu społecznym.

Ankieta jest ważnym elementem szeroko zakrojonego projektu „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne”. Jego celem jest opracowanie prototypu innowacyjnej platformy informatycznej do konsultacji społecznych. Wyniki zostaną wykorzystane przy przygotowywaniu rozwiązań dostosowujących platformę do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Ankietę łatwo wypełnić. Zrób to jeszcze dziś (a najpóźniej do 30 maja).

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).