projekt trener pracy - logo

Rozumienie pojęcia pięcioetapowego zatrudnienia wspomaganego, rola trenera pracy i określenie grupy odbiorców tej formy wsparcia - to tematy dyskusji na spotkaniu przedstawicieli Zarządu PFON i personelu projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” z Zarządem Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.

 

Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2015 r. w siedzibie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Jak zauważyli uczestnicy, obu stronom przyświeca podobny cel: wspieranie praktyk zgodnych z modelem promowanym przez Europejską Unię Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE), a naczelną wartością jest dla nich skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z zatrudnianiem określonych grup osób wykluczonych społecznie.

Ustalono, że zasadnicza różnica w podejściach prezentowanych przez PFON i PUZW dotyczy tej ostatniej kwestii. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a także zrzeszone w nim organizacje, które od ponad dziesięciu lat wdrażają zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych, stoją na stanowisku, że przy szczupłych środkach publicznych przeznaczanych przez państwo na nowoczesne formy integracji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz w sytuacji, gdy do czasu realizacji projektu „Trener pracy (…)” nie istniały w Polsce żadne powszechnie stosowane standardy świadczenia usług przez trenera pracy, w pierwszej kolejności należy zapewnić wsparcie osobom najbardziej tego potrzebującym – takim, których poziom funkcjonowania uniemożliwia samodzielne znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy i utrzymanie się na nim.

Jak pokazują doświadczenia organizacji realizujących zatrudnienie wspomagane w wielu krajach Europy i na świecie, a także wyniki testowania przeprowadzonego w projekcie „Trener pracy (…)”, są to przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną, autyzmem, a także niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dlatego właśnie, zgodnie ze strategią wdrażania wspomnianego projektu, który zakończy się 31 marca 2015 r., PFON będzie promować ideę założenia krajowego stowarzyszenia zrzeszającego podmioty zaangażowane i odpowiadające za proces zatrudnienia wspomaganego skierowanego wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że nie ma przeciwskazań, aby działały w Polsce dwie organizacje rozpowszechniające ideę zatrudnienia wspomaganego, reprezentujące odmienne podejścia do definicji grupy odbiorców usług świadczonych przez trenera pracy. Zgodzono się również z poglądem, że istnieje możliwość współpracy obu tych organizacji, jednak o konkretach będzie można mówić dopiero gdy powstanie druga organizacja i ukonstytuują się jej władze.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).