organizacja pożytku publicznego

Serdeczną prośbę o przekazanie 1 proc. podatku od dochodów osobistych kierujemy do sympatyków PFON, którzy chcieliby wesprzeć jego aktywność. Zebrane środki zostaną wykorzystane na prowadzenie przez Forum działalności służącej skutecznemu wdrażaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych działa od 2003 roku, w tym od pięciu lat jako organizacja pożytku publicznego. Od 11 lat reprezentuje polskie środowiska osób niepełnosprawnych w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Jest organizacją parasolową, powołaną przez największe organizacje osób niepełnosprawnych w Polsce, dla jednoczenia ich sił oraz jako płaszczyzna wspólnego podejmowania starań i wielokierunkowych działań służących poprawie położenia społeczno-politycznego, sytuacji ekonomicznej, a także warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych.

PFON od 2006 roku angażowało się w walkę o ratyfikację przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Od ratyfikacji Konwencji prowadzi działalność na rzecz skutecznego wdrażania jej postanowień. Szczególnie ważnym kierunkiem aktywności PFON jest zwiększanie potencjału polskich organizacji osób niepełnosprawnych jako świadomego uczestnika i wykonawcy polityki publicznej prowadzonej przez rząd, samorząd i administrację.

Forum dąży do tego, by naczelne hasło europejskiego ruchu osób niepełnosprawnych – „Nic o nas bez nas” – było na co dzień respektowane w polskiej polityce i życiu publicznym. Wartością, która zajmuje szczególne ważne miejsce w działalności PFON  jest idea niezależnego życia osób niepełnosprawnych.

Tak jak w przypadku większości pozarządowych organizacji osób niepełnosprawnych, poważną barierą w rozwijaniu działalności PFON jest brak pieniędzy. Codzienna obsługa Forum oraz realizacja wielu zadań programowych opiera się i nadal będzie się opierać na społecznej, nieodpłatnej aktywności. Niemniej dla bieżącego funkcjonowania organizacji niezbędne są środki finansowe, by pokrywać koszty czynszu, mediów itp. Środki są też niezbędne do zapewniania tzw. wkładu własnego wymaganego obecnie przy uzyskiwaniu dofinansowania realizacji projektów.

Są to powody, dla których zwracamy się do wszystkich sympatyków PFON i innych osób z serdeczną prośbą, by zechciały materialnie wesprzeć naszą działalność, przekazując PFON 1 proc. podatku dochodowego.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).