Biuro PFON w Warszawie

Bieżące problemy polityki państwa wobec osób z niepełnosprawnościami i stan wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku - to tematy spotkania prezesów i przewodniczących zarządów organizacji osób niepełnosprawnych, które odbyło się 4 marca 2015 r. w siedzibie PFON.

 

Uczestnicy spotkania postanowili wystąpić do władz RP z apelem o intensyfikację działań tworzących warunki dla efektywnej realizacji celów Konwencji, w tym warunki dla działalności organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu uczestniczyli prezesi i przewodniczący zarządów:

 • Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Polskiego Związku Niewidomych
 • Polskiego Związku Głuchych
 • Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
 • Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2019 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).